Kοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ονομάζεται κοινωφελής επιχείρηση δήμου Κόνιτσας, και ιδρύθηκε το 1999 στην Κόνιτσα. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων διαθέτουν θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, όπως επίσης και υποδομές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Το Δ.Σ αποτελείται από 11 μέλη και ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι η κ. Τσουβάλη Αικατερίνη.
Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 5 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 10%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στη μουσική και στα εικαστικά.
Τακτικές είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται σε εθνικές εορτές, Απόκριες, Χριστούγεννα και διάφορες εκδηλώσεις την περίοδο του καλοκαιριού.
Οι εκδηλώσεις έχουν ετήσια διάρκεια με ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους, ενώ πραγματοποιούνται ακόμα πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά.
Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και η πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τα ΜΜΜ είναι πολύ έυκολη.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε ηλικίες από 18-45 ετών.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα, ενώ η ανταπόκριση των πολιτών είναι μέτρια.
Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στη μουσική, θέατρο , εικαστικά
Το κοινό ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις από το Ραδιόφωνο, Ίντερνετ, Τύπο.
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο δήμο Κόνιτσας αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω επιχορηγήσεων . η οποία όμως δεν είναι επαρκής.
Δεν υπάρχει αντίτιμο στις εκδηλώσεις και φυσικά στις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου υπάρχει κάποια έκπτωση-βοήθεια. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν είσοδος στα οικονομικά αδύναμα άτομα ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία.
Ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας μιας εκδήλωσης είναι 1 μήνας και το μέσο όρος κόστους είναι 1000 ευρώ.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου.
Υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων.
Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν πραγματοποιείται ούτε όμως και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Υπάρχει όμως προσπάθεια για συνεργασία με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς.
Μέτρια αφορά τους στόχους του η πολυπολιτισμικότητα, ρατσισμός-μετανάστες, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα, ενώ αφορά πολύ τους στόχους του φορέα ο διάλογος πολιτισμών και η πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων.
Υπάρχει μέριμνα όσον φορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων συνεργάζεται με άλλους δήμους της περιφέρειας, όμως δεν συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ακόμη δεν υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο δικτύου συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ναι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ, κυρίως με γειτονικούς Δήμους αλλά και με άλλους όπου υπάρχει δυνατότητα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κυρίως οικονομικά προβλήματα και έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Κόνιτσας.
Ναι, υπάρχει έλλειψη ενός συμβουλευτικού οργάνου σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό αξιοποιείται κατάλληλα.
Στους εργαζόμενους δεν προσφέρονται κίνητρα για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση της εργασίας τους.
Είναι αναγκαία η πρόσληψη επιπλέον επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του πολιτισμού.
Ακόμη δεν πραγματοποιούνται έρευνες κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
H δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης είναι από μέρους τους αποδεκτές.
Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση. Πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή τους προσελκύουν επισκέπτες από άλλες περιοχές οι οποίοι ενδυναμώνουν οικονομικά τις τοπικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κλπ.
Πρέπει οι πολίτες της περιοχής να ενημερώνονται συχνά από έμπειρα στελέχη και να παροτρύνονται να συμμετέχουν ή να διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα προσελκύσουν επισκέπτες βοηθώντας έτσι και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Κόνιτσας.

You may also like...