EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Παράταση ημερομηνίας υποβολής αίτησης: 15 Δεκεμβρίου 2014

EFFE.LOGOΤο Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe επιθυμεί να ευχαριστήσει όλα τα Φεστιβάλ που έχουν υποβάλει αίτηση απόκτησης του EFFE Festival Label και του EFFE Festival Award. Μέχρι και σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος έχουν εγγραφεί περισσότερα από 2500 Φεστιβάλ, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν ήδη υποβάλει την αίτησή τους.
Η σύναψη συνεργασίας με νέα Κομβικά Σημεία του Προγράμματος στην Εσθονία, Πολωνία και Σερβία, αλλά και το νέο κύμα ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες, από δεκάδες Φεστιβάλ της Ευρώπης, μας ώθησαν να παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.
Το Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe είναι μια νέα Ευρωπαϊκή πλατφόρμα που δημιουργείται αυτή την χρονική περίοδο και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή καλλιτεχνικά/πολιτιστικά Φεστιβάλ που έχουν ως γνώμονα τη βαθιά τους δέσμευση στις τέχνες και τις κοινότητές τους.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης έχει επιλεγεί και συμμετέχει ως το Κομβικό Σημείο του Προγράμματος στην Ελλάδα και ευχαριστεί τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων κ. Νίκο Λένο, κ. Γιάννη Ανδρέου και κα Εύα Καρανικόλα για την καθοριστική συνδρομή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση του Προγράμματος EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe.
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe
Το νέο πιλοτικό Πρόγραμμα ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτάθηκε από την European Festivals Association (EFA) και θα διαρκέσει την περίοδο 2014/2015 υπό τον τίτλο EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe.
Σύμφωνα με την, τότε, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία ανακοίνωσε επίσημα το Πρόγραμμα EFFE, στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο του 2014, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στηρίζει τα Φεστιβάλ σε όλα τα Κράτη – μέλη της. Η επένδυση στα Φεστιβάλ και κατ` επέκταση στους καλλιτέχνες και στο κοινό, αποτελεί καίριο παράγοντα στο όραμα της πολιτιστικής πολιτικής. Η δυναμική πρόταση της EFA επελέγη με γνώμονα το ότι το EFFE θα αυξήσει την πρόσβαση των πολιτών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη και θα προάγει την πολιτιστική πολυσυλλεκτικότητα.»
Με γνώμονα την προώθηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων Φεστιβάλ, το EFFE είναι ένα νέο δίκτυο που συνδέει Κομβικά Σημεία, Πολιτιστικά Δίκτυα και Φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη. Λαμβάνοντας μέρος στο EFFE δίνεται η δυνατότητα στα Φεστιβάλ να επεκτείνουν σημαντικά τις διασυνδέσεις τους ανάμεσα σε καλλιτέχνες, διευθυντές Φεστιβάλ, εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορείς χάραξης πολιτικής. Μέσω του δικτύου αυτού τα Φεστιβάλ θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν νέα προγράμματα, εξαιρετικά καλλιτεχνικά ταλέντα και νέες ευκαιρίες για συνεργασία.
Πρόθεσή του είναι να διευρύνει την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση ως προς το τι συμβαίνει στον κόσμο των Φεστιβάλ.
To EFFE δεν επιδιώκει απλώς την εμπλοκή περισσοτέρων στα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ, αλλά πάνω από όλα έχει ως στόχο τόσο την καταγραφή και παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες της Ε.Ε. και τους επαγγελματίες, όσο και την αναγνώριση και επιβράβευση των καινοτόμων και άρτιων Φεστιβάλ.
Ποιους ενώνει η Πλατφόρμα του EFFE
• Μικρά και μεγάλα Φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη
• Διευθυντές και Υπεύθυνους των Φεστιβάλ
• Οργανισμούς, Ενώσεις, Ιδρύματα και Ινστιτούτα που (συν)εργάζονται με Φεστιβάλ
• Τους θεατές με τα ίδια τα Φεστιβάλ
Σε ποιους απευθύνεται / EFFE Label
Η Πλατφόρμα EFFE θεωρεί ως «Φεστιβάλ» ένα πολιτιστικό γεγονός που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το οποίο έχει σχεδιαστεί ως σύνολο δράσεων. Αυτός είναι ένας «χαλαρός» ορισμός και όσα Φεστιβάλ θεωρούν ότι πληρούν τα κριτήρια είναι ευπρόσδεκτα να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση του EFFE Label.
Τα στοιχεία που απαρτίζουν το Πρόγραμμα
• EFFE Festival Label
• EFFE Festival Guide
• EFFE Festival Award
• EFFE Festival Gala
EFFE Festival Label
Πιστοποιητικό αναγνώρισης της καλλιτεχνικής ποιότητας ενός Φεστιβάλ, της ενεργούς συμμετοχής στις τοπικές κοινωνίες και της Ευρωπαϊκής και διεθνούς προοπτικής του.
Αυτή η πιστοποίηση δίνεται στα Φεστιβάλ βάση τριών κριτηρίων: (α) καλλιτεχνική ποιότητα/δέσμευση, (β) ενεργός συμμετοχή στην τοπική κοινωνία, (γ) Ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική και εμπλοκή.
Η πιστοποίηση είναι κάτι περισσότερο από μια σφραγίδα αναγνώρισης της καλής δουλειάς και της προσφοράς του Φεστιβάλ.
Σημαίνει, επίσης, την συμπερίληψή του σε ένα ευρέως διανεμόμενο Οδηγό Φεστιβάλ (EFFE Festival Guide), στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι τελευταίες ειδήσεις και οι πρακτικές πληροφορίες του κάθε Φεστιβάλ. Αυτό σημαίνει αυξημένη προβολή, αύξηση του αριθμού των θεατών και νέες δυνατότητες δικτύωσης.
Οι αιτήσεις για απόκτηση του EFFE Label αρχικά θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν από την γνωμοδοτική Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Festival Hubs Experts) και ακολούθως, αν πληρούν τα κριτήρια, προωθούνται στη Διεθνή Επιτροπή Επιλογής (International Festival Jury).
EFFE Festival Guide
Ένας Οδηγός, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στον οποίο θα καταγράφονται τα Φεστιβάλ που θα λάβουν το EFFE Label / EFFE Award. Θα περιέχει άρθρα, χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες για αυτά.
EFFE Festival Award
Αναγνωρίζει την αριστεία, σε επιλεγμένο αριθμό Φεστιβάλ, τα οποία με την καινοτομία τους κατευθύνουν νέες καλλιτεχνικές τάσεις. Η επιλογή γίνεται από Διεθνή Επιτροπή Επιλογής (International Festival Jury).
EFFE Festival Gala
Η σύνοδος- γκαλά θα πραγματοποιηθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της Ευρώπης, το φθινόπωρο του 2015. Σε αυτή θα ανακοινωθούν οι νικητές των Βραβείων και θα παρουσιαστεί ο Οδηγός του Φεστιβάλ.
Η πρώτη έκδοση της Πλατφόρμας του EFFE είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, η οποία ευελπιστεί στη δημιουργία ενός αειφόρου μοντέλου και στη συνέχισή του με μελλοντικές εκδόσεις/δράσεις.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία διέθεσε τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εγγεγραμμένων σε αυτή Φεστιβάλ, έχει ήδη απευθυνθεί και ενημερώσει έγκαιρα, έναν ευρύτατο αριθμό Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Φεστιβάλ της χώρας, με πολύ καλά αποτελέσματα: Έχουν ήδη υποβάλει ολοκληρωμένες αιτήσεις 25 ελληνικά Φεστιβάλ, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί και η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας του EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe καταδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των ελληνικών Φεστιβάλ αλλά και την ανάγκη για διερεύνηση συνεργασιών και προβολής σε διεθνές επίπεδο των πολυποίκιλων καλλιτεχνικών/πολιτιστικών Φεστιβάλ της χώρας. Αυτό καταδεικνύει τόσο την έντονη δραστηριότητα των ελληνικών φορέων στον τομέα του πολιτισμού, όσο και την ανάγκη για εξωστρέφεια και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και ευρύτερα διεθνές επίπεδο.
Το ΙΜΚ, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει και νέους ορίζοντες σε Φεστιβάλ και καλλιτέχνες, καλεί ανοιχτά όλους όσοι εμπλέκονται σε Φεστιβάλ να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του EFFE www.effe.eu και εφόσον ενδιαφέρονται να υποβάλουν άμεσα, έως τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, αίτηση συμμετοχής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2015
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:
• Επισκεφθούν την ιστοσελίδα του EFFE www.effe.eu
• Δημιουργήσουν ένα λογαριασμό
• Συμπληρώσουν την αίτησή τους αναλύοντας:
– Την καλλιτεχνική τους δράση
– Την ενεργό συμμετοχή του Φεστιβάλ στην κοινότητά τους
– Την Ευρωπαϊκή και Διεθνή προοπτική/εμπλοκή του Φεστιβάλ
*******
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 177 78, τηλ. 210 3418 550, φαξ. 210 3418 570
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@mcf.gr Ιστοσελίδα: www.mcf.gr

 

 

You may also like...