51α Δημήτρια 2016

logo_435x119_bl1Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 51ων Δημητρίων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε φορείς, ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες, ώστε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους τομείς μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών, performance, street art, video art, κινηματογράφου, διαλέξεων, εργαστηρίων και νέων τεχνολογιών και θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή των 51ων Δημητρίων.
Οι τρόποι αποστολής των σχετικών αιτήσεων είναι οι εξής:
Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kaltzidis@thessaloniki.gr
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού, Τμήμα Διοργάνωσης εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, Κουντουριώτου 17, Τ.Κ. 54625, Λιμάνι, υπ’ όψιν κ. Σοφοκλή Καλτζίδη, με την ένδειξη: 51α ΔΗΜΗΤΡΙΑ.
Τηλέφωνο: 2313 318226.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail ή φάκελο και να περιλαμβάνει:
Τίτλο, Περίληψη / περιγραφή της εκδήλωσης
Βιογραφικά στοιχεία ομάδας / καλλιτεχνών
Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video) – σχετικό link υλικού
Τεχνικές απαιτήσεις, προτεινόμενοι χώροι
Συνοπτική ανάλυση προϋπολογισμού και τελικού κόστους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
Στοιχεία επικοινωνίας
Αν έχει προηγηθεί παρουσίαση της προτεινόμενης παραγωγής, θα πρέπει να παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2016 ενώ οι εγκεκριμένες προτάσεις θα γίνουν γνωστές έως τις 31 Μαΐου 2016.

You may also like...