4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ

9911129lllllllllllllllllllllllllllllllll4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ
Οργάνωση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 2η Ανακοίνωση Η ΕΤΕΠΑΜ οργανώνει στη Θεσσαλονίκη το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ – ΤΚΜ στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 49, στις 26,27,28 Νοεμβρίου 2015.

Αντικείμενο – Θεματολογία
Στο αντικείμενο του Συνεδρίου εμπίπτουν τα σχετικά με την Αναστήλωση των
ιστορικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν
α) στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβάσεων,
β) στη σεισμική επικινδυνότητα των μνημείων
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή
δ) στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους χώρους των
φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό έργο.
Η διάρκεια του συνεδρίου θα είναι τριήμερη και δύο από τις συνεδρίες θα
αφιερωθούν στα ειδικά θέματα με τίτλους:
«Αναστηλώσεις νεώτερων μνημείων με φέροντα στοιχεία από χάλυβα και
οπλισμένο σκυρόδεμα» και
« Οι επιπτώσεις του σεισμού της Κεφαλλονιάς στα μνημεία» .
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενημέρωση / ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ συνέδρων και εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιμου διεπιστημονικού
διαλόγου, που θα συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους φορείς υλοποίησης στη
χώρα μας) της δέουσας επιστημονικής προσέγγισης των αναστηλώσεων και αναδείξεων
των μνημείων. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ανοικτή (με ή χωρίς ανακοίνωση) και το κόστος ανέρχεται σε 65 Ευρώ. Για τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΤΕΠΑΜ, καθώς και για
τους προπτυχιακούς φοιτητές η συμμετοχή είναι 40 Ευρώ. Προβλέπεται ότι ο τόμος
των περιλήψεων θα δοθεί στους συμμετέχοντες με την έναρξη του Συνεδρίου και
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής. Στο κόστος εγγραφής περιλαμβάνεται και
το CD με τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων που θα εκδοθεί μετά το Συνέδριο.
Προθεσμίες. Εχουν υποβληθεί 80 περιλήψεις οι οποίες ήδη κρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή. Η πρώτη απάντηση στις αιτήσεις συμμετοχής με ανακοίνωση (βάσει των περιλήψεων που έχουν υποβληθεί) θα δοθεί μέσα στον Ιούνιο. Οι περιλήψεις μορφοποιημένες βάσει των αποστελλόμενων προδιαγραφών και των κρίσεων της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 31η Ιουλίου σε CD στη διεύθυνση: ΕΤΕΠΑΜ Θερμοπυλών 42, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248,ή σε αρχείο μορφής .doc στην ηλεκτρ. διεύθυνση: 4etepam.conference@gmail.com,
Δηλώσεις συμμετοχής – εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις αρχές Ιουλίου, μετά απο
αναλυτικότερη ενημέρωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Κ. Αθανασιάδου, Ε. Δεληνικόλα, Κ. Δρόσου, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη ,
Α. Μιλτιάδου, Β. Πάχτα, Α. Ρόζο, Μ. Στεφανίδου, Θ. Σαλονικιό .
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους:
Φ. Αθανασίου, Γ. Βελένη, Ε. Βιντζηλαίου, Ν. Δεληνικόλα, Κ. Ζάμπα,
Χ. Ζαρκάδα, Γ. Ζαχαροπούλου, Πλ. Θεοχαρίδη, Κ. Θεοχαρίδου, Χ. Ιγνατάκη,
Γ. Καραδέδο, Π. Κουφόπουλο, Σ. Μαμαλούκο, Α. Μιλτιάδου, Π. Μπίρταχα,
Χ. Μπούρα, Αι. Ντέλλα, Ι. Παπαγιάννη, Γ. Πενέλη, Κ. Στυλιανίδη, Ι. Στεριώτου,
Δ. Φιλιππίδη, Ε. Χλέπα.
Επικοινωνία – πληροφορίες:
e mail: 4etepam.conference @gmail.com__

Θερμοπυλών 42, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54248
e-mail : etepam.etepam@gmail.com
ιστοσελίδα : www.etepam.gr

You may also like...