Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη διάρκεια της Νεολιθικής Περιόδου

synedrioΣας ενημερώνουμε ότι από 26 έως 29 Ιουνίου 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη διάρκεια της Νεολιθικής Περιόδου:
“NORTHERN GREECE AND THE SOUTHEASTERN EUROPE DURING THE NEOLITHIC PERIOD. AN INTERACTION ZONE”.
Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
(για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου:www.arheopedia.com<http://www.arheopedia.com>).
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων
Μ. Ανδρόνικου 6,
Τ.Θ  506 19
T.K  540 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 830538
Fax : 2310 861306
www.amth.gr<http://www.amth.gr/>
Archaeological Museum of Thessaloniki
Department of Public Relations, Documentation and Publications
6, M. Andronikou Str.
PO Box  506 19
540 13, Thessaloniki
Tel. : (0030) 2310 830538
Fax: (0030) 2310 861306
www.amth.gr<http://www.amth.gr/>

You may also like...