12 Νέοι Εικαστικοί Καλλιτέχνες VΙΙΙ

12 Νέοι Εικαστικοί Καλλιτέχνες VΙΙΙ

image006[cid:image006.jpg@01CF4CD3.5FE46DD0]
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210 52 84 800 & 210 36 21 601
Web: www.cityofathens.gr/opanda<http://www.cityofathens.gr/opanda>

[cid:image007.png@01CF4CD3.5FE46DD0]<http://www.facebook.com/OpanAthens>

You may also like...