1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο»

Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Το 1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου, στο οποίο μπορούν να λάβουν μέρος εκπαιδευτικοί και από άλλες σχολικές μονάδες, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν σχετική αίτηση σε όσα μαθήματα τους ενδιαφέρουν από τα πιο κάτω προσφερόμενα:

 1. Λειτουργία και χρήση της πλατφόρμας του moodle      Υπεύθυνη του μαθήματος: Ιωάννα Κομνηνού (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ15)
  Το μάθημα θα διεξαχθεί στους χώρους του σχολείου (εργαστήριο) και διαδικτυακά. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του Moodle και θα γίνει πρακτική εξάσκηση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Εκτός από την εργαστηριακή ενασχόληση των επιμορφούμενων με το moodle, οι επιμορφούμενοι θα συμμετάσχουν σε μάθημα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την εξοικείωση τους με αυτό το περιβάλλον και για την υποστήριξή τους κατά τη δημιουργία των δικών τους μαθημάτων.

Ημερομηνίες – Χώρος διεξαγωγής του μαθήματος
Το μάθημα θα ολοκληρωθεί σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση προβλέπεται η παρακολούθηση ενός εργαστηρίου που θα γίνει στους χώρους του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών. Κατά τη δεύτερη φάση της επιμόρφωσης, προβλέπεται η online επικοινωνία των επιμορφούμενων με τον εκπαιδευτή και μεταξύ τους (μέσω της πλατφόρμας του moodle), Το εργαστήριο, το οποίο θα γίνει στους χώρους του σχολείου, προτείνεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014, από 17:00 έως 20:30. Η online υποστήριξη των εκπαιδευομένων θα ξεκινήσει από 19 Φεβρουαρίου μέχρι και 19 Μαρτίου. 

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική τάξη           

Υπεύθυνη του μαθήματος: Καλφάκη Μαρία (ΠΕ11)
Το μάθημα «Διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων στη σχολική κοινότητα» περιλαμβάνει 9 δια ζώσης συναντήσεις με εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια σε 3 θεματικές ενότητες, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας, της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και των μαθητριών, της αυτοαποτελεσματικότητας και επαγγελματικής προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών. Στο μάθημα θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με σκοπό να λειτουργήσουν ως παράγοντες για τη διάχυση και την εφαρμογή της γνώσης, σχεδίων δράσης και καλών πρακτικών στη σχολική τους κοινότητα.
Ημερομηνίες – Χώρος διεξαγωγής του μαθήματος
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικού Λυκείου Αθήνας «Γεννάδειο». Προτεινόμενες ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής: 27/02, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 9/4, 10/04 και 22/5/2014 στις 16.00-19.00μμ. Η ασύγχρονη online υποστήριξη των επιμορφούμενων θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων και για ένα μήνα περίπου από 10/04-19/05/2014.

Πληροφορίες για το μάθημα
Αίτηση συμμετοχής

 1. Η Θεωρία της Γνώσης στην Εκπαιδευτική Πρακτική      

Υπεύθυνος του μαθήματος: Δαμιανός Πέτρος (ΠΕ04)
Κάθε θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρητική ανάλυση ενός θέματος και ένα εργαστήριο με εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρητικής ανάλυσης σε διάφορες περιοχές της γνώσης όπως τα Μαθηματικά, τις Φυσικές επιστήμες, την Ιστορία, την Τέχνη, την Ηθική, τη Θρησκεία, κ.λπ.,  ανάλογα με την ειδικότητα του κάθε συμμετέχοντος. Η θεωρητική ανάλυση θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα, με διάρκεια μιας εβδομάδας για το καθένα από αυτά (2 ώρες).

1.            Το πρόβλημα της γνώσης (κοινή λογική, βεβαιότητα, σχετικισμός).

2.            Η φύση της γνώσης (αλήθεια, πίστη, δικαιολόγηση, επίπεδα γνώσης).

3.            Τρόποι για να γνωρίζουμε (γλώσσα, αντίληψη, λογική, συναίσθημα).

Ημερομηνίες

17, 24 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου στις 19.30.

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής       

 1. Η σκηνική πράξη στην εκπαιδευτική διαδικασία            

Υπεύθυνη του μαθήματος: Μαρία Φραγκή (ΠΕ05, ΠE02)
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη σκηνική πράξη για την αρτιότερη ένταξη μεθόδων και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την καλύτερη απόδοση στις καθημερινές ανάγκες του επαγγέλματος και, τέλος, για την γνωριμία «από μέσα» της τέχνης του θεάτρου στο σύνολό της.

Ημερομηνίες

25 Φεβρουαρίου, 4,11,18 Μαρτίου,1,8 Απριλίου,13,20 Μαΐου.

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Χρήσεις του οπτιακουστικού πολιτισμού

Υπεύθυνος του μαθήματος: Αχιλλέας Ντελλής (ΠΕ02)
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σκοπό έχει «την κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» και, με βάση αυτή την κατεύθυνση, δομείται αυτή η επιμόρφωση. Με αυτήν την οπτική, γενικός στόχος είναι η εμπέδωση στον μαθητή ότι ο πολιτισμός είναι ενιαίος, κατά πώς μας έδειξε ο Northrop Frye στην Ανατομία της Κριτικής από το 1957. Οι επιμέρους στόχοι/θέματα αυτής της σύντομης επιμόρφωσης είναι:

 • Η αριστοτελική αφήγηση δομείται με συγκεκριμένες αρχές που μπορεί να εντοπιστούν σε ένα μυθιστόρημα, διήγημα ή κινηματογραφικό έργο
 • Πώς μπορεί να προσεγγιστούν οι χαρακτήρες στα αφηγηματικά έργα (λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος)
 • Τα είδη (πχ παρωδία, ρομάντζο) διατρέχουν οριζόντια την τέχνη

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Οι Ερευνητικές εργασίες στο Νέο Λύκειο: Από τη θεωρία στην πράξη 

Υπεύθυνη του μαθήματος: Ιωάννα Κομνηνού (ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ15)
Σε αυτό το διαδικτυακό μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και τα στάδια ανάπτυξης των Ερευνητικών Εργασιών. Εκτός από την παρουσίαση του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού, προβλέπεται η πρακτική άσκηση σε όλα τα στάδια, μέσα από μια σειρά από συνεργατικές/αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Το μάθημα θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και ασύγχρονα.
Ημερομηνίες
Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 17 Φεβρουαρίου 2014 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 12 Μαρτίου 2014. Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο για έναν μήνα μετά τη λήξη του.

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών με εργαλεία Web 2.0

Υπεύθυνος του μαθήματος: Λάμπρος Πόλκας (ΠΕ02)
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς φιλολόγους που επιθυμούν να επεκτείνουν τους υπάρχοντες ψηφιακούς γραμματισμούς τους στην κριτική αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (από το πρωτότυπο ή/και από μετάφραση) στο Γυμνάσιο ή/και το Λύκειο.
Χρόνος διεξαγωγής προγράμματος
Τέσσερα απογευματινά τρίωρα, κάθε Τρίτη, 6-9 μμ.

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Δημιουργία και αξιοποίηση των κουίζ στην αξιολόγηση             

Υπεύθυνος του μαθήματος: Παναγιώτης Κωσταρίδης (ΠΕ04)
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στις δυνατότητες αξιοποίησης εργαλείων δημιουργίας κουίζ, αλλά και στις δυνατότητες αξιοποίησης των εργαλείων με έναν τρόπο που να προάγει την αποτελεσματική μάθηση. Οι επιμορφούμενοι θα μάθουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κουίζ με έναν παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί το άγχος των μαθητών για ένα τυποποιημένο τεστ. Επίσης, θα μάθουν πώς να συνδέουν το παραγόμενο υλικό με την πλατφόρμα του moodle ή να το αναρτούν σε ένα wiki.
Ημερομηνίες
Το μάθημα θα διαρκέσει 5 ώρες, κατανεμημένες σε 2 απογεύματα, 7 και 9 Απριλίου 2014.

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 1. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού υλικού στη διδασκαλία της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας στο Γενικό Λύκειο

Υπεύθυνος  του μαθήματος: Καψάλας Νικόλαος (ΠΕ03)Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και σε αίθουσα που διαθέτει διαδραστικό  πίνακα. Θα παρουσιαστούν δύο βασικές κατηγορίες λογισμικών για τη διδακτική των μαθηματικών :

 • δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών αντικειμένων
 • χειρισμού αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων

όπως και διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης τους σε συγκεκριμένες ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του λυκείου.
Ημερομηνίες
4/3, 11/3, 18/3 και 1/4   στις 15:00

Πληροφορίες για το μάθημα

Αίτηση συμμετοχής

 

You may also like...