1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής & Θεάτρου Γόρτυνας

---1--~1Το φεστιβάλ μουσικής και θεάτρου διοργανώνεται στους Αγίους Δέκα, στο Ηράκλειο και λαμβάνει χώρα στον αρχαιολογικό χώρο Γόρτυνας / Αρχαία Αγορά, τον Ιούνιο του 2012.

Πρόκειται για μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής & Θεάτρου που λαμβάνει χώρα στον αρχαιολογικό χώρο Γόρτυνας. Στόχος είναι να γνωρίσουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, την αξία του χώρου στον οποίο διεξάγεται το Φεστιβάλ. Έτσι θα αναδειχθεί και θα καταξιωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό καθώς τα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γνωρίσουν σε βάθος την ιστορία της περιοχής τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προαχθεί ο πολιτιστικός πλούτος του τόπου μας σε ευρύτερο κοινό. Παράλληλα θα συμβάλλει στις εργασίες που πραγματοποιούνται για την αναστύλωση του Μεγάλου Θεάτρου της Γόρτυνας.

Απευθύνεται σε μεγάλο εύρος κοινού καθώς συμμετέχουν μαθητές όλων των βαθμίδων, από νηπιαγωγείο έως λύκειο. Λόγω όμως της θεματικής του το κοινό δεν περιορίζεται ηλικιακά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας φεστιβάλ:
Φραγκιουδάκη Ελένη, Καμπιτάκη Μαρία

Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., e-mail) και URL: Δήμος Γόρτυνας, Άγιοι Δέκα, Τ. Κ. 70012, Ηράκλειο Κρήτης, 2892340351,-340

 

 

1st Student Music & Theatre Festival of Gortyna

The music and theater festival is held in Agioi Deka, in Irakleio and it takes place in the archaeological site of Gortyna / Ancient Agora, in June 2012.

It is a Music & Theater student Festival which takes place in the archaeological site of Gortyna. The aim is for everyone, young and old, to meet the value of the place where the festival is conducted. Thus, it will become widely recognized as the children will learn in depth the history of their region through this process. This will lead to the promotion of the cultural wealth of our country to a wider audience. It will also contribute to the work undertaken for the restoration of the Great Theater of Gortyna.

It is addressed to a wide range of public, as students of all levels, from kindergarten to high school, participate in the festival. However, because of the festival theme, the public is not age restricted.

Contact the festival:
Fragkioudaki Helen Maria Kampitaki

Contact (D / address, phone, e-mail) and URL:
Municipality of Gortyna, Ten Saints, Postal Code 70012, Heraklion, Crete,  2892340351, -340

You may also like...