1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

AGRIAVOLOU1Το 1ο Επιστημονικό Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών που
αναφέρεται σε γυμναστές και φοιτητές, και θα διεξαχθεί από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αγριά Βόλου.

Πληροφορίες – εγγραφές: Κων/νος Μούτος
Τηλ.: 6948233913
e -mail: kostas@moutos.gr

You may also like...