Συζήτηση «Βιώσιμες πολιτιστικές διαδρομές και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας: Η σημασία του σωστού σχεδιασμού»

Συζήτηση «Βιώσιμες πολιτιστικές διαδρομές και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας: Η σημασία του σωστού σχεδιασμού», Συντονιστής: Γιάννης Ζηρίνης, Εμπειρογνώμονας σε θέματα ΕΣΠΑ και Πολιτιστικού Τουρισμού, Συμμετέχοντες: Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κέρκυρας, Αναστάσιος Περιμένης, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ ΑΕ, Κωνσταντίνος Ζήκος, Πρώην Πρόεδρος ΕΟΤ, Μέλος του ΔΣ του Marketing Greece, Τένια Ρηγάκου, Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

You may also like...