Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

ppppppppppppppppEναρκτήρια συναυλία Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών Ο Πρόεδρος και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην εναρκτήρια συναυλία της ορχήστρας στις 20 Νοεμβρίου 2016. Για κράτηση θέσεων και πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο/την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφονται παρακάτω.
Τζωρτζίνα Μερεντίτη
Γραμματέας
Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών
email: office@apho.gr
τηλ: 6982 – 901813

You may also like...