ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ: “Διάλογοι της οπτικής αίσθησης με την απτική – Κορώνη 2014”

prosklisi_koroni_ellinika_Layout 1ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ
KORONI ARTS FESTIVAL 2014
“Διάλογοι της οπτικής αίσθησης με την απτική – Κορώνη 2014”
“Dialogues of the visual with the tactual – Koroni 2014”
Έκθεση Ζωγραφικής και γλυπτικής των Εκτορα Παπαδάκη και Δημήτρη Αναστασίου Painting and Sculpture Exhibition by Ektor Papadakis and Dimitris Anastasiou
02/8 -16/08/2014
Στο Μανιατάκειον Ίδρυμα / at Maniatakeion Foundation
Δύο σημαντικοί καλλιτέχνες, ο Έκτωρ Παπαδάκης, γλύπτης & καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινας) και ο νεότερος ζωγράφος Δημήτρης Αναστασίου, κινούμενοι σε χώρους διακριτούς μεν, που όμως γειτνιάζουν μέσω των απόηχων των κοινών συμβολιστικών και σουρεαλιστικών καταβολών τους, συναντώνται στη Κορώνη, συνεκθέτοντας τα έργα τους, σε ένα διάλογο των αισθήσεων της όρασης και της αφής.
Two great artists , Ector Papadakis, sculptor and professor in the School of Fine Arts of the Western Macedonia University (Florina) and the younger painter Dimitris Anastasiou, moving in distinct spaces, adjacent though, through echoes of their common symbolic and surealistic origin,meet in koroni by coexhibiting their work, in a dialogue of the sences of vision and touch.

You may also like...