ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΑΞΟΥ

jhakΤο φεστιβάλ Νάξου, με έδρα την Αθήνα, πραγματοποιείται στον Πύργο Μπαζαίου, αναστηλωμένο μνημείο 17ου αι., εσωτερικός τριόροφος και προαύλιος χώρος με 250 θέσεις. Διατίθεται φωτιστικός εξοπλισμός εσωτερικού & εξωτερικού, ηχοσύστημα, projectors, κλασικό πιάνο με ουρά, clavinova. Επίσης, διεξάγεται στον αρχαιολογικό χώρο Γύρουλα, σε συνεργασία με ΚΑ’ ΕΚΑ, στο Κάστρο Χώρας σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου καθώς και σε άλλους χώρους. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Το Φεστιβάλ Νάξου στον πύργο Μπαζαίου, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2001, ως μια παράτολμη και ευφάνταστη ιδέα, να μετουσιωθεί ένα εξαιρετικό διατηρητέο μνημείο, του 17ου αιώνα, σε χώρο τέχνης παιδείας και πολιτισμού.Το εγχείρημα της ανάδειξης του μνημείου ανέλαβε ο Πολιτιστικός Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΑΙΩΝ σε συνεργασία με το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, καθώς και Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στόχος μας είναι, όχι η δημιουργία ενός ακόμα Φεστιβάλ, αλλά η συγκρότηση ενός θεσμού ανήσυχου και ευέλικτου, ανοιχτού στα πολιτισμικά ζητήματα και αιτήματα της εποχής μας. Ενός θεσμού, που ταυτότητά του έχει τη δημιουργική συνομιλία των τεχνών και των εκπροσώπων τους, μέσα από συγκεκριμένο θεματικό άξονα, που επιλέγεται για κάθε διοργάνωση.

Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσονται συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημιουργώντας σταθερές γέφυρες επικοινωνίας, αναγκαίες για να εγγράψουν τη Νάξο στο σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη. Ως συνέπεια το Φεστιβάλ αποτελεί θεσμό διαπολιτισμικής συνάντησης και πρωτότυπων παραγωγών (Ελληνικών και ξένων) και περιλαμβάνει εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, χορό κ.ά. Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ διασπείρει τις εκδηλώσεις και σε άλλους εμβληματικούς χώρους του νησιού όπως ο αρχαιολογικός χώρος στα Ύρια, το Κάστρο της Χώρας, η Καθολική Μητρόπολη κ.ά.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε όσους αναγνωρίζουν το πολιτιστικό αγαθό ως απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας. Οι εναλλαγές και η ποικιλία του προγράμματος αποσκοπεί να προσελκύσει όσο το δυνατόν διαφοροποιηνένο κοινό ηλικιακά και φυλετικά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας φεστιβάλ: Μάριος Βαζαίος
Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., email) και URL: Πρατίνου 72, 11634 Αθήνα-2107258741- aeongr@otenet.gr

 

 

The Naxos Festival

The Naxos festival, with its headquarters in Athens, takes place in the Bazeos Tower, a monument which is restored in the 17th century, an interior courtyard and three storey with 250 seats. There is indoors and outdoors lighting equipment, sound system, projectors, classical piano, clavinova. Also, the festival takes place in the Gyroyla archaeological area, in collaboration with KAEKA, in the Castle of the town in collaboration with the Municipality of Naxos and other places. The festival takes place every July, August and September.

The Naxos Festival at Bazeos Tower, began in the summer of 2001, as a daring and imaginative idea to transform an outstanding monument of 17th century in a space of art, education and culture. The Cultural Non-Profit Organization AION in collaboration with the Benaki Museum and institutes, universities and museums in Greece and abroad undertook the elevation of the museum.

Our goal is not the creation of yet another festival, but the establishment of an institution restless and flexible, open to cultural issues and demands of our time. An institution that has the identity of a creative conversation of arts and their representatives through a specific topic, chosen for each event.

In this context, partnerships with cultural institutions in Greece and abroad are developping, creating stable bridges of communication, necessary to subscribe Naxos to the contemporary cultural map. As a result, the Festival is an institution of intercultural encounter and original productions (Greek and foreign) and includes exhibitions, concerts, theater, dance, etc. In recent years the festival spreads events in other emblematic places of the island as the archaeological site of Iria, the Castle of the Town, the Catholic Cathedral, etc.

The festival is aimed at those who recognize the cultural property as a necessary component of everyday life. The variety and diversity of the program aims to attract an audience of different ages and sexes, as much as possible.

Festival Contact: Marios Vazaios
Contact (D / address, phone, e-mail) and URL: Pratinou 72, 11634 Athens-2107258741
aeongr@otenet.gr

You may also like...