ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

festivalΤο Φεστιβάλ Ικαρίας 2012, θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία στις 27 και 28 Απριλίου 2012.

Το Φεστιβάλ Ικαρίας, με κύριο μέλημα την οργάνωση εκδηλώσεων στο νησί της Ικαρίας και στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις με κύριο άξονα αρχαιολογικά και μυθολογικά θέματα.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει

1)     την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής στην επαρχία της Ικαρίας
2)     τη στήριξη της επιστημονικής και κάθε έρευνας που αφορά τον πολιτισμό με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
3)     την προβολή των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων
4)     την προβολή των εθίμων και παραδόσεων της Ικαρίας
5)     τις εκδόσεις βιβλίων, φωτογραφικών λευκωμάτων, προγραμμάτων εκδηλώσεων καi έντυπου υλικού
6)     εκδηλώσεις που προωθούν τη σύσφιξη των σχέσεων με τους ικαριώτες της διασποράς
7)     τη συμμετοχή στην καλλιτεχνική αποκέντρωση με τη διοργάνωση εικαστικών κάθε μορφής.

Απευθύνεται σε όλους τους ικάριους και φίλους της Ικαρίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Σταμάτης Βασίλαρος
Σεμιτέλου 4, 11528, Αθήνα
Τηλ.: 2107774122
Φαξ: 2107788698
Ε-mail: helaca@hol.gr
www.festival-ikarias.gr

 

 FESTIVAL OF IKARIA

The Festival of Ikaria will be held the 27th and 28th of April 2012, in Ikaria.

The Festival of Ikaria is interested in organizing archaeological and mythological-themed events on the island of Ikaria while preserving the cultural heritage of our land.

It features:

1)     The promotion of artistic creativity and the enrichment of cultural life in the province of Ikaria
2)     The support of scientific or any other cultural research by organizing scientific conferences
3)     The promotion of archaeological and historical monuments
4)     The promotion of Ikarian customs and traditions
5)     Book publishing, photography scrapbooks, timetables and other printed material
6)     Events that strengthen the ties between the Ikarians from abroad and their homeland
7)     The participation in artistic decentralization by organizing all sorts of cultural happenings

The festival is open to all Ikarians and all those who love our island.

Contact Information:

Stamatis Vasilaros
4 Semitelou Street, 11528, Athens, GREECE
Telephone: (0030) 2107774122
Fax: (0030) 2107788698
Mailto: helaca@hol.gr
Website: www.festival-ikarias.gr

 

You may also like...