ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

festival1aTo φεστιβάλ πραγματοποιείται στη Σύμη, στα Δωδεκάνησα και έχει τρίμηνη διάρκεια (Ιούλιοσ-Αύγουστος-Σεπτέμβριος).Ο χώρος των εκδηλώσεων είναι υπαίθριος (Πλατεία Αη Γιάννη, Κεντρική πλατεία Γυαλού, Πλατεία συλλόγου Χωριό, Συνεδριακό κέντρο Σύμης). Γίνονται εκδηλώσεις στο εξωτερικό και κυρίως στην Τουρκία, στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής φιλίας.Η Σύμη τα τελευταία δεκαέξι χρόνια δημιουργεί ένα πολιτιστικό καλοκαίρι με ξεχωριστή προσωπικότητα, το Φεστιβάλ Σύμης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για τον πολιτισμό. Το Φεστιβάλ μας βασίζεται στην ιδέα του εθελοντισμού, στην αφιλοκερδή συμμετοχή των καλλιτεχνών και των οργανωτών του. Το Φεστιβάλ έχει τιμηθεί από πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και νέους ανερχόμενους.  Το Φεστιβάλ Σύμης απέδειξε στα  17 χρόνια της επιτυχημένης διαδρομής του ότι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, στις ποικίλες του εκφράσεις, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό τουριστικό παράγοντα και να συμβάλει στην ανάπτυξη του νησιού, πρωταγωνιστώντας σε ποιότητα. Αναγνωρισμένος θεσμός πλέον, το Φεστιβάλ Σύμης έχει αξιοζήλευτη διάρκεια και πληθώρα εκδηλώσεων, που καλύπτουν τρεις ολόκληρους μήνες. Γι’ αυτό και προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον του τύπου, αλλά και τη θερμή ανταπόκριση των χιλιάδων επισκεπτών της Σύμης, που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πανόραμα και να συμμετέχουν σε μια αυθεντική ελληνική γιορτή

To Φεστιβάλ Σύμης είναι πολυθεματικό και απευθύνεται σε πολλά είδη ακροατών και θεατών και σε όλες τις ηλικίες καθώς περιλαμβάνει και πολλές εκδηλώσεις για παιδιά. Τις εκδηλώσεις – παραστάσεις τις παρακολουθούν εκατοντάδες  θεατές  που αναζητούν την αυθεντικότητα, και που έχουν εξειδικευμένα ενδιαφέρονται όπως αναφέραμε και στην αρχή. Κόσμος που έρχεται από κάθε γωνιά της γης, άντρες – γυναίκες, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση ή εισιτήριο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ/ΝΣΗ , ΤΗΛΕΦΩΝΟ , EMAIL , KAI URL ):  Δήμος Σύμης
ΤΗΛ.: 2246360403 Email: dimosymis@yahoo.gr

 

 

The Symi Festival

The festival is held in Symi, in the Dodecanese, and has a three-month duration (July-August-September). The events take place outdoors (St. John Square, Central Square of Gialos, Village Square Club, Conference Center Simi). There are events that take place abroad, mainly in Turkey, in the name of the Greek-Turkish friendship.

The last sixteen years, Symi is offering a cultural summer with a distinct personality, the Symi Festival, demonstrating, practically, love for our culture. The Festival is based on the idea of ​​volunteerism, the charitable participation of the artists and the organizers. The Festival has been honored by several renowned artists of international reputation in Greece and abroad as well as young artists. The Symi Festival, in its 17 successful years, has proven that modern Greek culture, in a variety of expressions, can be an important factor in tourism and contribute to the development of the island, starring in quality. The Symi Festival, as a recognized institution now, has an enviable duration and plenty of events, covering three whole months. That is why it attracts the intense interest of the Press, and the warm response of the thousands of visitors of Symi, who have the opportunity to watch a panorama and to participate in an authentic Greek feast.

To Symi Festival is multiple thematic and aims at many types of listeners and viewers of  all ages and includes many events for children. Hundreds of spectators watch the events – performances, spectators looking for authenticity, and who have specialized interests as mentioned in the beginning.People coming from all around the world, men – women, different ages, different educational levels. All events are open to the public, without any financial burden or ticket.

CONTACT FESTIVAL: Evangelia Megaloudi

CONTACT INFORMATION (N / ADDRESS, TELEPHONE, EMAIL, KAI URL): City of Symi
TEL: 2246360403
Email: dimosymis@yahoo.gr

You may also like...