Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης

Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης
Koroni Arts Festival
ηλ.ταχ.: korone.gr@gmail.com, festivals@hotmail.gr, ιστοσελίδα: www.korone.gr

 Πρόγραμμα συναυλιών / concertschedule

 Ιούνιος / Jume
1. Κυριακή / Sunday 30-06-2013

 Ιούλιος / July
1. Δυτέρα / Monday 15-07-2013
2. Σάββατο / Saturday 20-07-2013
3. Σάββατο / Saturday 27-07-2013
4. Τετάρτη / Wednesday 31-07-2013

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων για Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και θα κυκλοφορήσει το αναλυτικό πρόγραμμα.

In the next few days the schedulefor the concerts and other events of August, September, October will be announced and the detailed programme will be printed.

 Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης – Εικαστικός τομέας

Το Φεστιβάλ Τεχνών της Κορώνης στον εικαστικό τομέα ανοίγει την αυλαία του το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου με εκθέσεις ζωγραφικής, χαρακτικής και φωτογραφίας με σημαντικούς δημιουργούς (περιλαμβάνοντας εργαστήρια και παρουσιάσεις καλλιτεχνών).

 Koroni Arts Festival – Visual sector

The Arts Festival / visual sector opens its doorswith painting, printmaking and photography with significant creators (including workshops and presentations artists), on the 2nd fortnight of July.
CONCERT_30-06-2013[1]
Epidaurus theater[1]

You may also like...