Φεστιβάλ Αντανάκλασις

khkΠραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2011. Λαμβάνει χώρα τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο στο Θέατρο Λάκκας και στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου. Το Φεστιβάλ φέρει την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου και διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό, Αθλητικό και Κοινωνικό Οργανισμό «Γ. Αξιώτης» σε συνεργασία με την εταιρία Specs ΄n΄ Arts. Περισσότερες πληροφορίες:
Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο
Τηλέφωνο: 2289028636

 

Antanaclasis Festival

It was first organized in 2011 from July to October. It takes place in Lakkas Theatre and Gripario Cultural Centre of Mykonos. It is held by the Municipality of Mykonos, the Organization “G.Axiotis” in cooperation with the company Specs ΄n΄ Arts.

More information:
Gripario Cultural Centre
Telephone: +302289028636

You may also like...