ΦΕΞ – «Οι ηπειρώτες στην Ξάνθη

«Οι ηπειρώτες στην Ξάνθη, μια ανθρωπολογική ανάγνωση»

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Οι ηπειρώτες στην Ξάνθη, μια ανθρωπολογική ανάγνωση»

Με τον Βασίλη Δαλκαβούκη , Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου.

Ο Βασίλης Κ. Δαλκαβούκης γεννήθηκε στα Γιάννενα. Σπούδασε Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στον Tομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας με πεδίο έρευνας το Ζαγόρι (2001). Έχει δημοσιεύσει το βιβλίο “Μετοικεσίες Ζαγορίσιων (1750-1922).

Προσεγγίσεις στις διαδικασίες προσαρμογής μιας τοπικής κοινωνίας στην ιστορική συγκυρία” (Εκδόσεις Ριζαρείου Σχολής, 1999) και από τον Δεκέμβριο του 2004 έχει εκλεγεί λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

*Φωτο. 9η Ελληνική Μεραρχία. Καθιστός ο Ι. Μαργαριτόπουλος. Στη πίσω πλευρά της φωτογραφίας γράφει μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Μαργαριτόπουλος στον πατέρα του: «Μην κλαις Σεβαστέ μου πάτερ, διότι ευρίσκομαι μακράν σου, αλλά να χαίρης διότι ο υιός σου ζη και διότι ηξιώθεις να στείλης αυτόν εις την πρώτην φωνήν της πατρίδος. Εάν δε έχομεν υγείαν θα με ιδείς και θα σε δω». Εν Τσερπνίστα, 31/1/1916. Αρχείο Χαρίκλειας Σταματίας Μαργαριτοπούλου. Από το υπό έκδοση βιβλίο της με τίτλο «Μονοπάτια Διασποράς Λατινόφωνων Ελλήνων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οδοιπορικό μέσα από ένα ανέκδοτο οικογενειακό αρχείο 1864-1949.»

Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Να μην ξεχάσω να παρακολουθήσω

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019

[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Ο μουσικός πολιτισμός του θρακικού ελληνισμού κατά τον 19ο και 20ό αιώνα»

Με τον Δρ. Αθανάσιο Τρικούπη, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο Συλλόγου Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας – Θράκης

You may also like...