«ΥΦΑΣΜΑ» Ημερίδα Συντήρησης 6 Νοεμβρίου 2015

afisa_1Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θέσπισε και καθιέρωσε στο πλαίσιο των δράσεων του, τη διεξαγωγή ημερίδων συντήρησης, με πρωτοβουλία του τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας του μουσείου. Οι ημερίδες αυτές, με άξονα τη συντήρηση των αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης, προωθούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες ειδικότητες από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών έως και τις θετικές επιστήμες, εστιάζοντας τη θεματολογία τους κάθε φορά σε ένα πρωτογενές υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τέχνεργων ιστορικής αξίας. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί τέσσερις ημερίδες με θέμα το Λίθο, το Σίδηρο, το Γυαλί και το Κονίαμα (Τοιχογραφία).
Η επιτυχία και αποδοχή αυτού του θεσμού αλλά και το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει εν γένει η επιστήμη της συντήρησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης, οδήγησε στον προγραμματισμό της πέμπτης ημερίδας συντήρησης του ΑΜΘ, η οποία είναι αφιερωμένη στο ύφασμα.
Το ύφασμα είναι ένα τεχνητό υλικό με ιδιαίτερα ευαίσθητη οργανική φύση, που το καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στην επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων. Λόγω της σπανιότητας εύρεσης και διατήρησής του, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.
Οι κύριες θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν και έχουν ως στόχο μία σφαιρική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της συντήρησης και της έρευνας υφασμάτινων τέχνεργων είναι: η ιστορία, οι χρήσεις και η τεχνολογία κατασκευής του υφάσματος, η επιστημονική διερεύνηση του υλικού και της διάβρωσής του και τέλος η επεμβατική και προληπτική συντήρηση του υφάσματος.
Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, διοργανώνεται με τη συνεργασία του Τμήματος Συντήρησης Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας και του Τμήματος Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
ώρα έναρξης: 09.00
αίθουσα: Μανόλης Ανδρόνικος
είσοδος: ελεύθερη

You may also like...