Υποτροφίες Μαρία Κάλλας

Προκήρυξη Διαγωνισμού Λυρικού Τραγουδιού
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Σωματείου Υποτροφίες Μαρία Κάλλας» προκηρύσσει Διαγωνισμό Λυρικού Τραγουδιού για την απονομή μίας υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών επιπέδου Bachelor ή Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες, ηλικίας έως 27 ετών οι γυναίκες και έως 29 ετών οι άνδρες.

You may also like...