Υποτροφίες για βιόλα και πιάνο από τον Σύλλογο “Οι Φίλοι της Μουσικής”

Νέο Διαγωνισμό για την απονομή δύο συνολικά Υποτροφιών Αλεξάνδρα Τριάντη στη Βιόλα και το Πιάνο προκήρυξε το Δ.Σ. του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”, με σκοπό την τελειοποίηση σπουδών των υποτρόφων επιπέδου Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.Μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί 90 μουσικές Υποτροφίες από το κληροδότημα της Αλεξάνδρας Τριάντη, της λυρικής τραγουδίστριας που ίδρυσε τον Σύλλογο των Φίλων της Μουσικής.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, το οποίο διαχειρίζεται το Κληροδότημα της Αλεξάνδρας Τριάντη-Κυριακίδη, προκηρύσσει δύο συνολικά υποτροφίες για τελειοποίηση σπουδών επιπέδου Master σε αναγνωρισμένη Μουσική Σχολή του εξωτερικού κατα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στις ειδικότητες Βιόλα και Πιάνο. Η διάρκεια των υποτροφιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια και το Δ.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε Ελληνίδες και Έλληνες σολίστ, ηλικίας μέχρι 30 ετών, που έχουν βεβαίωση αποδοχής από τη Σχολή για τη φοίτησή τους. Υποτροφία δεν μπορεί να λάβει υποψήφιος ο οποίος θα λάβει για το ίδιο διάστημα όμοια υποτροφία από άλλο φορέα.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης του Κληροδοτήματος (Πρ. Διάταγμα αρ. 2, Φ.Ε.Κ. Β’ 641/26.8.1993), δηλ. κατόπιν ακροάσεως των υποψηφίων από Επιτροπή διακεκριμένων ειδικών, καθόσον αφορά το εξαιρετικό ταλέντο και την καταλληλότητα της Σχολής όπου προτίθενται να σπουδάσουν. Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφασίζει για την απονομή των υποτροφιών, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της άνω Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τους. Το Δ.Σ. δύναται να μη χορηγήσει υποτροφία εφόσον κρίνει ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Το ύψος κάθε ετήσιας υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 12.000 ευρώ.

H προθεσμία εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους λήγει στις 6 Μαΐου 2022. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sfm.gr. Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Συλλόγου Τ. 210 7282 566 / 567 (10:00-16:00) sfm@megaron.gr, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη.

You may also like...