ΤΣΙΤΣΑΝΕΙΑ

tsitsaneiaΤο πολιτιστικό φεστιβάλ «Τσιτσάνεια» πραγματοποιείται στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, στο υπαίθριο Θέατρο φρουρίου, στο Μύλο Ματσόπουλου, στο Πνευματικό Κέντρο και το Επιμελητήριο, κάθε τέλος Αυγούστου, για περίπου μια εβδομάδα.

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ πολιτιστικό, ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό.

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του νομού μας, οι οποίοι έχουν πολιτιστικές ανησυχίες και ικανοποιούνται μέσω ομιλιών, τοποθετήσεων για διάφορα θέματα που αναπτύσσονται και ψυχαγωγούν με διάφορα συγκροτήματα. Μεγάλη προσέλευση του κόσμου, εθελοντική συμμετοχή από πολίτες με καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ευαγγελία Μπουντούρη
Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., e-mail) και URL: Β. Τσιτσάνη 31, 42100 Τρίκαλα.
Τηλ: 2431035106, 2431046103,
ds.tik@thessaly.gov.gr    , www.thessaly.gov.gr

 

TSITSANEIA

The “Tsitsaneia” cultural festival takes place in Trikala, Thessaly, in the outdoor theater of the fort, in the Matsopoulos Mill and the Cultural Center and the Chamber, the last days of August, for about a week.

This is a cultural, recreational and artistic festival.

It is addressed to all citizens of our county, who have cultural concerns and get satisfied through lectures, assignments on various topics developed and enjoy various bands. Great attendance, volunteer participation from people with artistic concerns.

Contact: Mrs Evangelia Boudouris
Contact (D / address, phone, e-mail) and URL: Tsitsanis B 31, 42100 Trikala.
Tel:  2431035106,  2431046103,
ds.tik@thessaly.gov.gr , www.thessaly.gov.gr

You may also like...