Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

FI30η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΟ   ΣΤΗ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ Α΄ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι,Μετά το πέρας της φετινής αρχαιολογικής μας συνάντησης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια της ετήσιας συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη. Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έκδοση ειδικού τόμου για την πανηγυρική αυτή επέτειο, όπως έγινε μετά το πέρας της προηγούμενης δεκαετίας. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε προτιμότερο το ΑΕΜΘ του 2016, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί κατά τον Μάρτιο του 2017, να περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ανακοινώσεις που θα αποτελούν συνθετικές εργασίες με μελέτη των δεδομένων των ανασκαφών ή συνολικού αρχαιολογικού έργου της προηγούμενης δεκαετίας (2007-2016) και μόνο κατ’ εξαίρεση θα γίνει αποδεκτή η παρουσίαση αρχαιολογικών ευρημάτων του 2016, τα οποία παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σας ενημερώνουμε, συνεπώς, έγκαιρα ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία.Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην πανηγυρική αυτή συνάντηση του ΑΕΜΘ της 30ετίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι τέλος Νοεμβρίου τρέχοντος έτους (στο amth@culture.gr pveleni@culture.gr), τον τίτλο του θέματός σας και μία περίληψη μέχρι 200 λέξεις. Λεπτομέρειες για τη συνάντηση θα λάβετε σε επόμενη εγκύκλιό μας.Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οι ανακοινώσεις του 2012 (ΑΕΜΘ τόμος 26) θα πρέπει να αποσταλούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μέχρι τέλος Μαΐου 2016 και του 2013 (ΑΕΜΘ τόμος 27) μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ώστε να γίνει δυνατή, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δαπάνες, η εκτύπωση δύο τόμων μέχρι το επόμενο ΑΕΜΘ. Επισημαίνουμε ότι για τη σύνταξη των κειμένων ακολουθείται το σύστημα αναφορών του D.A.I, ενώ παρακαλούμε να αποστέλνετε και μία περίληψη στα αγγλικά. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς  Η Οργανωτική Επιτροπή ΤΟ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΟ   ΣΤΗ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   ΚΑΙ   ΣΤΗ   ΘΡAKH ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 30η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………      

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………  ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………………………………………………….

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………………

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………………………………………………………….                   .

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:………………………………………………………………………..  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:             

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:                                          ………………………………………………..

Το παρόν να επιστραφεί συμπληρωμένο μέχρι ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

στη διεύθυνση: Π. Αδάμ-Βελένη, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,

Μ. Ανδρόνικου, 6, τ.κ. 54621, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313310201, fax 2310 861 306, e-mail: amth@culture.gr ή pveleni@culture.gr

You may also like...