Τμήμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ορέστου

germanikaΤμήμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας πρόκειται να δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ορέστου (Χαλκιδικής και Ορέστου 33, τηλ. 2310 852384)
Το πρόγραμμα θα έχει ετήσια διάρκεια και θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, με μαθήματα επιπέδου αρχαρίων σε εβδομαδιαία βάση και δίωρες παραδόσεις, που θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 11:30 έως τις 13:30.
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα υπάρξει λίστα αναμονής σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε φοιτητές, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους (απαραίτητη η κάρτα ανεργίας).
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

You may also like...