«Τετάρτες στο Μουσείο-Αρχαιολογικές Διαλέξεις»

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του Γιώργου Κακαβά, Προϊσταμένου του Νομισματικού και Επιγραφικού Μουσείου με τίτλο: «Προσωπογραφίες ελληνιστικών ηγεμόνων στα νομίσματα». Τον κύκλο των επιστημονικών διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις»διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6,
Τ.Θ 506 19
T.K 540 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:2313 310201
Fax : 2310 861306
email: amth@culture.gr
www.amth.gr

Archaeological Museum of Thessaloniki
6, M. Andronikou Str.
PO Box 506 19
540 13, Thessaloniki
Tel.: (0030) 2313 310201
Fax: (0030) 2310 861306
email: amth@culture.gr
www.amth.gr

You may also like...