«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης»

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Θέμα: «Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης»
Το Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του οργανώνει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για το έτος 2017 – 18.
Τα προγράμματα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, μουσειολόγους και καλλιτέχνες. Απευθύνονται στους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας και χωρίζονται σε τρεις ενότητες.
Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του 2019 που έχει ως τίτλο
Ξάνθη 1919 – 2019 Για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Ξάνθης
Και περιλαμβάνει προγράμματα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Ενότητα Α
(Τοπική Ιστορία – Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της Ξάνθης)
A Ι. Τίτλος Προγράμματος: «Μια μέρα σ’ ένα αρχοντικό στην Ξάνθη, στις αρχές του 20ου αιώνα»
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού & Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη & Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Διάρκεια προγράμματος: Από 40 έως 60 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 40
Κόστος προγράμματος: 1€ ανά μαθητή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Άφιξη στο μουσείο. Καλωσόρισμα και έναρξη της ιστορίας μας. Οι μαθητές αφού ξεναγηθούν και στον αύλιο χώρο του και ενημερώνονται για τα χαμάμ και τον τρόπο χρήσης τους. Ορισμός ομάδων, οι μαθητές περιηγούνται στους χώρους του μουσείου, αναζητούν τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί. Καταγράφουν πληροφορίες. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Συζητούν με τους υπεύθυνους του προγράμματος. Ο μαθητής διαμορφώνει την εικόνα της πόλης και τα στοιχεία: κοινωνικά, οικονομικά, θρησκευτικά, που διαμόρφωσαν την νεότερή της ιστορία.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
A II. Τίτλος Προγράμματος: Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, παλιά πόλη
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού & Γυμνασίου Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη & Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 40 Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε μορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον. Τα κτήρια αφηγούνται την ιστορίας τους, το λιθόστρωτο μας οδηγεί μέσα στο χρόνο κι ο μαθητής ζει μια παράσταση μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα ποταμού Κόσυνθου. Ο περίπατος καταλήγει στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Ενότητα Β (Γνωριμία με τις τέχνες)
B I. Τίτλος Προγράμματος: «Κοιτάζω δε σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω» – Φωτογραφία
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού & όλες του Γυμνασίου.
Χώρος διεξαγωγής: Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 – 22
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
1. Η αποφασιστική στιγμή «το φως η σκιά και η φωτογραφία»
2. Φωτογραφική μηχανή και βασικές λειτουργίες μια βόλτα στο μουσείο
3. Η γραμματική της φωτογραφικής τέχνης
4. Οι φωτογραφίες και οι φωτογράφοι
5. Λησμονημένες μορφές εκτύπωσης – παιχνίδι με φωτογραφικά χαρτιά
Σκοπός των εργαστηρίων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τον πειραματισμό, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, αποβλέποντας στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης, της φαντασίας και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
B II. Τίτλος Προγράμματος: «Ταινία είναι μια αλήθεια που επαναλαμβάνεται 24 φορές το δευτερόλεπτο» – Κινηματογράφος
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού & όλες του Γυμνασίου
Χώρος διεξαγωγής: Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 – 22
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
Θεματικές ενότητες:
1. Σμιλεύοντας το χρόνο
2. Η κινηματογραφική μηχανή και οι βασικές λειτουργίες της
3. Η γραμματική της κινηματογραφικής τέχνης Ι
4. Οι ταινίες και οι κινηματογραφιστές
5. Φιλμ – digital – Λησμονημένες μορφές δημιουργίας σύγχρονες παραγωγές
6. Άλλο κοιτάζω κι άλλο βλέπω …
Σκοπός του προγράμματος είναι η καλύτερη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη τέχνη του κινηματογράφου ως μέσο έκφρασης αλλά και εξερεύνησης του κόσμου μας και ιδιαίτερα της πόλης μας.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Β VI. Τίτλος Προγράμματος: «νήματα με νοήματα»
Ηλικία μαθητών: προσαρμοσμένο για όλες τάξεις του Δημοτικού & του Γυμνασίου Χώρος διεξαγωγής: Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – Καπναποθήκη ΦΕΞ Διάρκεια προγράμματος: Από 60 έως 90 λεπτά Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 20 – 22 Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή.
Θεματικές ενότητες:
Υφαίνοντας στο χρόνο / Η τέχνη του νήματος και τα υλικά της / Τα μάλλινα, τα βαμβακερά, του λιναριού, τα μεταξωτά και τα χρυσοκέντητα. / Ο αργαλειός/ Οι φορεσιές / Τα κεντίδια .. οι κλωστές και τα παραμύθια
Ότε μ’ εστρατολόγουν δια το έντιμον των ραπτών επάγγελμα, ουδεμία υπόσχεσίς των ενεποίησεν επί της παιδικής μου φαντασίας τόσον γοητευτικήν εντύπωσιν, όσον η διαβεβαίωσις, ότι εν Κωνσταντινουπόλει έμελλον να ράπτω τα φορέματα της ϋυγατρός του Βασιλέως. Το μόνον της ζωής του ταξείδιον. Βιζυηνός Γεώργιος
Θεματικές ενότητες:
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών με τα υλικά των τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας τους. Παρατηρώντας τον τρόπο που το νήμα γίνεται στρωσίδι, φορεσιά. αλλά και μύθος. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Ενότητα Γ
(Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των Φεστιβάλ)
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών της δράσεων, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης σε συνεργασία με τα τμήματα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Αδριανούπολης και Φιλιππούπολης, αλλά και διακεκριμένων μουσικών και καθηγητών μουσικής οργανώνουν τα Φεστιβάλ μουσικής στην Ξάνθη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1. Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη, η ανοιξιάτικη γιορτή μουσικής στην Ξάνθη
Υπεύθυνος – Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Λάμπης Βασιλειάδης, καθ. Ιονίου πανεπιστήμιου / Χρόνος: Μάρτιος – Απρίλιος
2. Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής, η Ξάνθη αφουγκράζεται ήχους ανατολής
Υπεύθυνος – Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Σωκράτης Σινόπουλος καθ. Πανεπιστήμιου Μακεδονίας / Χρόνος: Ιούλιος – Αύγουστος
3. Φεστιβάλ «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι»
Υπεύθυνος – Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Σπύρος Γκικόντης / Χρόνος: καθ. Ιονίου πανεπιστήμιου Οκτώβριος – Νοέμβριος
Με εκτίμηση
Νικόλαος Χατζημηλιούδης, πρόεδρος, ΦΕΞ

You may also like...