Τακτική Ετήσια Συνέλευση.

ismo1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης καλεί όλα τα μέλη του σε τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.2. Ανακοίνωση ισολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014. 3. Ανακοίνωση προϋπολογισμού έτους 2015. 4. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 5. Συζήτηση και έγκριση ή απόρριψη των υπ’ αριθμ. 1, 2, 3 και 4 θεμάτων. 6. Διάφορα.Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Ν. A. Πινάτζης Α. Οικονομίδου

You may also like...