Σύρος Πολιτισμός 2013

 Από της παρελθούσης Παρασκευής ήρξατο των παραστάσεών του εν Σύρω μελοδραματικός θίασος υπό την διεύθυνσιν του κ. M. Labruna, με την Aida του Verdi, μελόδραμα εις πράξεις τέσσαρας. Κόσμος άπειρος παρίστατο θαυμάσας και χειροκροτήσας μάλλον την mise en scène παρά την αξίαν των ηθοποιών εξαιρέσει του βαρυτόνου, όστις ενθουσιωδώς εγένετο δεκτός παρά του κοινού. Αλλά και η κ. Frambolesi, η υποδυθείσα το πρόσωπον της Aida, εν σχέσει προς τους λοιπούς και δη το coro, ήρεσεν αρκετά. Κατά την εν Σύρω επικρατούσαν συνήθειαν έκαστον έργον κατά πρώτον αναβιβαζόμενον παίζεται τρις κατά συνέχειαν φοράς. Την εσπέραν της Τρίτης επαίχθη ο Ernani.
Εφ. Νυκτερίς, 25.11.1901
Ο κ. Γεώργ. Σουρής, ο δημοφιλής ποιητής του «Ρωμηού», ήλθεν εις Σύρον μετά αξιολόγου θιάσου,όστις παρέστησεν εν τω θεάτρω «Απόλλωνι» την Χειραφέτησιν επανειλημμένως, την 7 και 8 ισταμένου μηνός.
Εφ. Φωνή Κυκλάδων και Αθηνών 23.11.1901
Κατά την εσπέραν της πρώτης του Νέου έτους το θεατρόν μας, εν τω οποίω εδίδετο ανά μία πράξις εξ εκάστου των μελοδραμάτων Μάρτυρος, Χορού Προσωπιδοφόρων και Μεφιστοφελούς και τω οποίω διεξήχθη, ως κατ’ έτος, λαχείον,κόσμος πολυπληθέστατος κατέκλυσε. Όλα τα θεωρεία της πρώτης,δευτέρας και τρίτης σειράς ήσαν πλήρη κόσμου ωμορφοντυμένου, η δε πλατεία του θεάτρου από της ογδόης της νυκτός ην ασφυκτικώς πλήρης, ένιοι δε μάλιστα ίνσταντο, μη εύροντες κάθισμα. Όλος ο εν τω θεάτρω κόσμος κατά ταύτην την εσπέραν διεξήγαγεν χαρτοπόλεμον πρωτοφανούς ζωηρότητος. Συνάμα ολόκληρα κομφετί ριπτόμενα από των θεωρείων κατακλύζουσι τας κεφαλάς των εν τη πλατεία. Αι σερπαντίνες εκτοξεύοντο από των θεωρείων εις θεωρείον και από των θεωρείων εις την πλατείαν, ούτω δε είχε σχηματισθή πυραμίς. Η πλατεία κάτω θεωμένη από του ύψους των θεωρείων της τρίτης σειράς παρουσίαζε κάτι τι εξόχως θεαματικόν, κάτι τι μυθικόν, φαντασμαγορικόν.
Εφ. Απόλλων, 9.1.1902
Αι παραστάσεις του Ελληνικού δραματικού θιάσου Βερώνη εξακολουθούσι πάντοτε μετ’ επιτυχίας,πολλού κόσμου συρρέοντος. Αλλά δεν δυνάμεθα να παρατρέξωμεν τα κατά την αλησμόνητον αληθώς προχθεσινήν και ως εν πανδήμω πανηγύρει διεξαχθείσαν εν τω θεάτρω ημών παράστασιν της Αρτεμισίας, δαφνοστεφούς δράματος του δημοφιλούς Ερμουπολίτου και ιστοριογράφου της Σύρου κ. Τιμολέοντος Αμπελά. Κατά την εσπέραν εκείνην η πόλις ημών δεν εχειροκρότει μόνον δόκιμον έργον της δραματικής φιλολογίας της εποχής ημών, αλλ’ επί τη ευκαιρία ταύτη εξεδήλου την μεγάλην αυτής αγάπην και την δικαίαν εκτίμησην,ης είναι άξιος ο ακαταπόνητος ανήρ των γραμμάτων, ο δια τας ποικίλας αυτού δράσεις δικαίως τασσόμενος μεταξύ των πρωτεργατών της συγχρόνου φιλολογικής κινήσεως.Η Ερμούπολις εδράττετο προχθές της ευκαιρίας όπως υποδεχθή και ανευφημήση τον διαπρεπή λόγιον, όστις εξήλθεν εξ αυτών των σπλάχνων της σταδιοδρομών έκτοτε επιτυχώς και νικηφόρως εις ποικίλους πνευματικούς αγώνας, επί τέταρτον δ’ αιώνος ασκών σεμνώς και πρεπόντως τα καθήκοντα του ακουράστου δικαστού. Δεκάκις μέχρι τούδε βραβευθείς και επαινεθείς εις επιστημονικούς και δραματικούς διαγωνισμούς, δεν φαίνεται το παράπαν κουρασθείς, τουναντίον δε δια της Αρτεμισίας ανεφάνη ανήρ ευρισκόμενος ήδη εν τη ακμή της πνευματικής του δράσεως.
Εφ. Ήλιος, 15.4.19012
Γιάννης Δεκαβάλλας
Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
O Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου διατηρώντας το υψηλό επίπεδο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού παρουσιάζει το πρόγραμμα ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ για το καλοκαίρι του 2013. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κορυφαίες μουσικές, θεατρικές και εικαστικές εκδηλώσεις ενώ στα καθιερωμένα διεθνούς εμβέλειας Φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αιγαίου, Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων, Φεστιβάλ Κιθάρας, Indie Rock Festival, Φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων) προστίθενται και το Φεστιβάλ Ακορντεόν καθώς και το πρωτοεμφανιζόμενο
Φεστιβάλ Λουκουμιού που έχει ως στόχο την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος για το οποίο φημίζεται ο τόπος μας.Οι εκδηλώσεις διατηρούν την υψηλή τους ποιότητα και έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν το φιλότεχνο κοινό και να προσφέρουν στους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού μας ένα ευχάριστο πολιτιστικό καλοκαίρι.Το ενδιαφέρον για ορισμένες εκδηλώσεις είναι διεθνές και αυτό οφείλεται στους μεγάλου βεληνεκούς συμμετέχοντες καλλιτέχνες και την απήχηση που έχουν πλέον κατακτήσει και συντελούν στην υψηλού επιπέδου προβολή της Σύρου.Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου που σε δύσκολες για την χώρα συγκυρίες, προσπάθησαν και αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο, χορηγίες και προσφορές περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος των εκδηλώσεων, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις.
Φίλες και φίλοι,
Για μια ακόμη χρονιά θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο πολιτισμός είναι μια από τις αξίες που πρέπει να κρατήσουμε ψηλά στη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε, ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου παρουσιάζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2013. Δέκα μεγάλα φεστιβάλ που περιλαμβάνουν από όπερα μέχρι Jazz και rock μουσική από κιθάρα, ακορντεόν και κλασσική μουσική μέχρι κινούμενα σχέδια και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μέσα από καλλιτεχνικές εφαρμογές συνυπάρχουν στο πρόγραμμα μας με πολλές εκδηλώσεις παραδοσιακού χαρακτήρα των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού μας, με αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλες εκθέσεις εικαστικών τεχνών καθώς και με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες.Ως Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις επιτροπές Πολιτισμού και Εικαστικών για τη συλλογική προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς στους χορηγούς του προγράμματος, στους καλλιτέχνες που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και φυσικά στους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στηρίζοντας την προσπάθειά μας στη διοργάνωση του προγράμματος ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Το πρόγραμμα Σύρος Πολιτισμός φιλοξενεί το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι του 2013 στο κοινό και τους επισκέπτες του νησιού. Εκδηλώσεις όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα και εκθέσεις εικαστικών τεχνών συνθέτουν ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό.Στο πρόγραμμα του Σύρος Πολιτισμός φιλοξενούνται επίσης το 20ο Φεστιβάλ Κιθάρας, το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων, το 7ο Indie Rock Festival καθώς και το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ & Φόρουμ Κινουμένων Σχεδίων aniμasyros, τα οποία πλαισιώνονται από το 2ο Φεστιβάλ Ακορντεόν και το 1ο Φεστιβάλ Λουκουμιού. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί και η παρουσίαση των παραλλήλων εκδηλώσεων —παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα— που διοργανώνονται και υποστηρίζονται από τοπικούς φορείς και συλλόγους της Σύρου.
SYROS_POLITISMOS_2013_web[1]

You may also like...