Σύντομο ερωτηματολόγιο για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19/Short questionnaire on Cultural & Creative Sector during the COVID-19 pandemic

Σύντομο ερωτηματολόγιο για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19/Short questionnaire on Cultural & Creative Sector during the COVID-19 pandemic
Dear friends,
the Greek Creative Europe Desk created this short questionnaire in order to collect data on the Cultural & Creative Sector in our country during the COVID-19 pandemic. The data are anonymously collected  and will be sent to the Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), which manages funding for education, culture, audiovisual, sport, citizenship and volunteering. In this context, the questionnaire is bilingual and those of you who can answer it in English are kindly requested to do so.
Deadline for submitting the questionnaire; 29.5.2020
Thank you very much for dedicating 5 minutes of your time for responding.
Αγαπητές/-οί φίλες/-οι,
το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας δημιούργησε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο με σκοπό να συλλέξει στοιχεία, αναφορικά με τον πολιτιστικό & δημιουργικό τομέα στη χώρα μας κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Τα στοιχεία αυτά είναι ανώνυμα  και θέλουμε να τα συλλέξουμε ώστε να στείλουμε σχετική ενημέρωση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος διαχειρίζεται τα κονδύλια στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού, της ιδιότητας του πολίτη και του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το ερωτηματολόγιο είναι δίγλωσσο και παρακαλούνται όσοι από εσάς έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα αγγλικά σε ερωτήσεις που απαιτούν περιφραστική απάντηση, να το κάνουν.
Προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου: 29.5.2020
Σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας.

Παρακαλούμε μην απαντάτε σε αυτό το μήνυμα. Για να έρθετε σε επικοινωνία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη, δείτε ακριβώς από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας.

This is a NO REPLY e-mail. To contact Creative Europe Desk Greece, please see all contact details below.

Γραφείο “Δημιουργική Ευρώπη”                                          Creative Europe Desk Greece

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης                                         Directorate of International Relations

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης    and European Union

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού                              Ministry of Culture and Sports

 Νικηταρά 1, ΤΚ 106 78 Αθήνα                                     1,Nikitara str. 106 78 Athens/Greece  


Τηλ/Tel: + 30 2103313848/2103230894/2103810366/2103810348                                                                   e-mail: ced.greece@culture.gr

Visit: Creative Europe

Find us on facebook

You may also like...