Σχολείο Αεί Διδασκομένων Πολιτών – “‘Αγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821”

afisa20 Απριλίου 2016
Σχολείο Αεί Διδασκομένων Πολιτών
“‘Αγνωστες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821”
Ομιλητής: Θεόδωρος Παναγόπουλος, ιστορικός – δικηγόρος – τ. δικαστής
Επιμελητήριο Λασιθίου Ώρα 19.00

You may also like...