Σχετικά με το προσωπικό Εθνικού Θεάτρου

imagesΑνακοίνωση

Tο προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου – εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου – διαθέτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις στο βαθμό που απαιτείται (τόσο άδεια απασχόλησης όσο και άδεια παραμονής). Ως εκ τούτου, ουδείς εργαζόμενος στο Εθνικό Θέατρο απασχολείται χωρίς να διαθέτει, στο βαθμό που απαιτείται τα νόμιμα δικαιολογητικά, τόσο για άδεια απασχόλησης όσο και για άδεια παραμονής στη χώρα.

Συνεπώς, σχετικά με τα αναγραφόμενα περί σύλληψης «εργατών του Εθνικού Θεάτρου» στα εργαστήρια του ΡΟΥΦ, το Εθνικό Θέατρο δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει παραβιάσει καμία διάταξη εργατικής νομοθεσίας.

Επί της ουσίας το επιβληθέν από το ΙΚΑ πρόστιμο στο Εθνικό Θέατρο (ΠΕΕ), δεν αφορά σε ανασφάλιστη εργασία, αλλά σε δήθεν παράλειψη υποχρέωσης του Εθνικού θεάτρου να υποβάλει στο ΙΚΑ Κατάσταση Προσωπικού του και να τηρήσει αυτήν, υποχρέωση που δεν είχε στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.

Οι αναγραφόμενοι στην εν λόγω Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) δεν τελούσαν σε κανενός είδους εξάρτηση από το Εθνικό Θέατρο, ώστε να συνιστούν από το νόμο προσωπικό, για το οποίο απαιτείται η γνωστοποίησή του στο ΙΚΑ -όπως νομίμως θα υποστηριχθεί στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί και στη διοίκηση του ΙΚΑ-.

Και τούτο διότι, ως αυτοαπασχολούμενοι είχε ο καθένας χωριστά συμφωνήσει με το Εθνικό Θέατρο το ύψος της αμοιβής του (με ή και χωρίς ΦΠΑ ανάλογα με το φορολογικό παραστατικό του καθενός) και το είδος του έργου που αναλάμβανε. Έτσι, όπως προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά, μετά το τέλος της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου της 24/9/2016 και την έναρξη της αποχώρησης του προσωπικού του Εθνικού Θεάτρου από τον χώρο του Ωδείου του Ηρώδου Αττικού, οι κατά τα παραπάνω ανέλαβαν το έργο της απομάκρυνσης των σκηνικών της παράστασης από το χώρο του Ωδείου του Ηρώδου Αττικού.

Το Εθνικό Θέατρο όχι μόνο κατέβαλε νομίμως τη συμφωνηθείσα αμοιβή τους, αλλά και στο βαθμό, που για την καταβληθείσα αμοιβή συνέτρεχε νόμιμη υποχρέωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών τους μέσω ΙΚΑ, αυτή τηρήθηκε καθ’ ολοκληρίαν.

Συνεπώς δεν συντρέχει εισφοροδιαφυγή στο Εθνικό Θέατρο. Θα θέλαμε απλά να επισημάνουμε ότι το Εθνικό Θέατρο είναι από τα ελάχιστα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποδίδουν στο ακέραιο τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το Εθνικό Θέατρο κατέβαλε το έτος 2015 και το έτος 2016 (μέχρι σήμερα) για ασφαλιστικές εισφορές το ποσό των 2.363.944,81 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι καμία πρόσληψη δεν λαμβάνει χώρα στο Εθνικό Θέατρο, χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών (απόφαση πρόσληψης αρμοδίου οργάνου, ανάρτηση στη διαύγεια, κατάρτιση σύμβασης, αναγγελία πρόσληψης, πληρωμή αποδοχών μόνο μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), κλπ.)

Από: Promotional Department <promodept@n-t.gr>

You may also like...