Συναυλία Concierto de guitarra clásica por Florian

lllllllllaaaaaaarrrrrrroyseeeeeeeeeeeeINSTITUTO CERVANTES DE ATENAS  – CULTURA – CONCΙERTO 14.12.2015, 19.30 h. Concierto / Συναυλία Concierto de guitarra clásica por Florian Larousse ganador del Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla Κονσέρτο κλασικής κιθάρας του Φλοριάν Λαρούς νικητή του Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας της Σεβίλλης    Florian Larousse empezó a estudiar guitarra en la edad de los 8 años, con Philippe Vanderstichel, continuó su educación musical con el guitarrista Pedro Ibáñez en el Conservatoire National de Région de Paris y ganó su primer premio en 2006. Este mismo año fue admitido en el Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Siguió la clase de Roland Dyens hasta 2009, mientras trabajaba intensivamente con Judicaël Perroy. En 2013 terminó su Master en el Conservatorio de Maastricht, con Carlo Marchione.
Los premios que ha ganado en el concurso de la Fundación de Guitarra de América en 2009 y en el Concurso Hubert Kappel en Koblenz, le han asegurado un amplio público internacional. Ha ofrecido más de 60 conciertos por el mundo. Este es su primer concierto en Grecia.  El año pasado ganó el primer premio del V Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla.

En colaboración con el Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla.

Salón de Actos del Instituto Cervantes de Atenas. Mitropóleos 23. Entrada libre.
ATENCIÓN: Empezado el concierto, no se permite la entrada en la sala.

Ο Φλοριάν Λαρούς ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας σε ηλικία 8 ετών με τον Philippe Vanderstichel, συνέχισε την μουσική του εκπαίδευση με τον κιθαριστή Pedro Ibáñez στο Περιφερειακό Εθνικό Ωδείο των Παρισίων και κέρδισε το πρώτο του βραβείο το 2006. Ην ίδια χρονιά έγινε δεκτός στο Ανώτατο Εθνικό Ωδείο Μουσικής των Παρισίων. Παρακολούθησε τα μαθήματα του Roland Dyens ως το 2009, ενώ ταυτοχρόνως δούλευε εντατικά με τον Judicaël Perroy. Το 2013 τελείωσε ένα Μάστερ στο Ωδείο του Μάαστριχτ με τον Carlo Marchione.
Τα βραβεία που κέρδισε στον διαγωνισμό του Αμερικανικού Ιδρύματος Κιθάρας το 2009 και στον διαγωνισμό Hubert Kappel στο Koblenz, του εξασφάλισαν ένα ευρύ διεθνές κοινό. Έχει δώσει πάνω από 60 κονσέρτα σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο του στην Ελλάδα. Πέρυσι κέρδισε το πρώτο βραβείο του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού Κιθάρας της Σεβίλλης.

Σε συνεργασία με τον Διεθνή Διαγωνισμό Κιθάρας της Σεβίλλης.

Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Μητροπόλεως 23. Είσοδος ελεύθερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα μετά την έναρξη του κοσνέρτου.

PROGRAMA / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

You may also like...