Συναυλία στις 19 Νοεμβρίου

arxeioΦεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2016
Σάββατο 19 Νοεμβρίου
Saturday 19th November, 20:00 hrs
Στο Μανιατάκειον, Κορώνη
At Maniatakeion, Koroni
Μπαρόκ μουσικά κοσμήματα του 18ου αιώνα
Baroque musical jewels of the 18th century
Τάσος Δημητριάδης (φλάουτο με ράμφος)
Γιάννης Σύμκο (πιάνο)
Anastase Demetriades (recorder)
Yannis Shymko (piano)
Έργα των: / Works by:
Jean‑Baptiste Loeillet
Georg Philipp Telemann
Georg Friedrich Haendel
Domenico Scarlatti

You may also like...