Συναυλία Βυζαντινής Χορωδίας Μελίρρυτον

image001Συναυλία Βυζαντινής Χορωδίας Μελίρρυτον

Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα
τηλ.: 210 52 84 800 & 210 36 21 601
Web: www.opanda.gr

You may also like...