«Συναντώντας το Βυζάντιο» του Λευτέρη Ολύμπιου στο Βυζαντινό και χριστιανικό Μουσείο

byzantinoΗ έκθεση «Συναντώντας το Βυζάντιο» του Λευτέρη Ολύμπιου φιλοξενεί έργα αντιπροσωπευτικά της πορείας του καλλιτέχνη (1993-2012). Παράλληλα συνιστά απάντηση σε μια σημαντική εικαστική αναζήτηση: η σύγχρονη εικαστική γλώσσα μπορεί με αξιώσεις να αναδιατυπώνει θρησκευτικά θέματα.
Η ζωγραφική του Ολύμπιου είναι βιωματική. Εμπειρίες και προσωπική φιλοσοφία εκφράζονται μέσα από την αφομοιωμένη βυζαντινή παράδοση και τη βαθιά γνώση της απανταχού θρησκευτικής εικονογραφίας.
Ο Ολύμπιος δημιουργεί θεματικές ενότητες: Στη «Φιλοξενία», που εκκινεί από μια βυζαντινή εικόνα του 14ου αιώνα, η Φιλοξενία του Αβραάμ αποσπάται από το θρησκευτικό της πλαίσιο, και ενδύεται τις αναμνήσεις του καλλιτέχνη. Το «Ταξίδι» είναι η Φυγή στην Αίγυπτο, αλλά και το ταξίδι-φυγή της προσφυγιάς και ακόμα το ταξίδι της περιπλάνησης. Στις «Παναγίες της ομορφιάς», η Παναγία, σύμβολο της χριστιανοσύνης, καθίσταται σύμβολο της γυναίκας. Το «Ζήτημα επιλογής» είναι η απόδειξη της άψογης τεχνικής του Ολύμπιου, στον αφαιρετικό τρόπο, στον χειρισμό του χρώματος, στη σύνθεση.
Τα έργα του Ολύμπιου είναι εμπνευσμένα από το Βυζάντιο: δεν υιοθετούν θρησκευτικά θέματα, ενέχουν τη βαθιά πνευματικότητα του Βυζαντίου.

04 Δεκεμβρίου 2012 έως 31 Ιανουαρίου 2013

You may also like...