ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των Μουσείων, της Ένωσης Ξενοδόχων, της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας-Θράκης και της Ένωσης Ξεναγών Θεσσαλονίκης είχε σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε Θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας.
Στη διάρκεια της συνάντησης αναζητήθηκαν τρόποι για την αύξηση της επισκεψιμότητάς των Μουσείων και για την ανάδειξη της πόλης ως προορισμού μέσω του πολιτιστικού αποθέματος των Μνημείων και των Μουσείων της. Επίσης έγινε παρουσίαση της πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη του Πολιτιστικού προϊόντος μέσα από την παραγωγή Οδηγών-Χαρτών, του νέου τουριστικού website και ψηφιακών εφαρμογών.
Στις δράσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος τα τελευταία τρία χρόνια στα Μουσεία και τα Μνημεία της πόλης -μέσω του sleep over, των Μουσικών στα Μνημεία και άλλων, καθώς και στις στοχευμένες παρουσιάσεις της πόλης σε Εκθέσεις Τουρισμού του Εξωτερικού, σε Διεθνή blogs, websites και media- αναφέρθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε Θέματα Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Πέγκας. 
Σε χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Έλλη Χρυσίδου επισήμανε την ανάγκη και τις δυνατότητες συνένωσης των δυνάμεων των φορέων πολιτισμού και τουρισμού για την καλύτερη προώθηση του Πολιτιστικού προϊόντος. 
Οι φορείς του Τουρισμού αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα χάραξης πολιτικής marketing στα Μουσεία καθώς και στην δυνατότητα ενημέρωσης των στελεχών του Τουρισμού για το πολιτιστικό προϊόν των Μουσείων με στόχο την καλύτερη προώθησή του.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των Μουσείων τόνισαν  τη σημασία της καλύτερης ενημέρωσης και προώθησης του πολιτιστικού προϊόντος από τα Ξενοδοχεία και τα σημεία τουριστικών πληροφοριών και επισήμαναν την ανάγκη του προγραμματισμού νέων συναντήσεων και ενημερωτικών ξεναγήσεων στελεχών Ξενοδοχείων και Τουριστικών φορέων στα Μουσεία της πόλης.
Διαπιστώθηκε από όλα τα μέρη η χρησιμότητα αυτών των συναντήσεων και του συντονισμού των δράσεων και συμφωνήθηκε η περαιτέρω δημιουργία συμπράξεων και συνεργειών των φορέων του Τουρισμού και  του Πολιτισμού για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Θεσσαλονίκης.

You may also like...