Συνέχιση του προγράμματος εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας

russianΤην πραγματοποίηση δύο νέων κύκλων εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας ενέκρινε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη 14η τακτική του συνεδρίαση.
Πρόκειται για την τρίτη συνεχή διοργάνωση μαθημάτων σε συνεργασία με τον όμιλο «Mouzenidis Group» που απευθύνεται σε δημότες ή κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό ή πρόκειται να ασχοληθούν με αυτόν.
Τα μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε αρχάριους (στοιχειώδες επίπεδο Α1) και θα διεξάγονται στην Αίθουσα Νερού του Δημαρχείου (Οδός Βασ. Γεωργίου Α’1). Ο νέος κύκλος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 και θα διαρκέσει έως τα μέσα Ιανουαρίου 2015, ενώ θα υλοποιηθεί σε τρία ακαδημαϊκά δίωρα την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Το διδακτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και κατέχει πολυετή διδακτική εμπειρία. Θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος, που θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2015.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και δεν θα γίνει καμία εσωτερική αλλαγή στα τμήματα, πέραν της αρχικής τους κατανομής. Κάθε σπουδαστής θα έχει δικαίωμα να απουσιάσει ως επί το πλείστον σε τρία μαθήματα, ενώ κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του την ημέρα της έναρξης, κατά την οποία δηλώνει και την αποδοχή της συμμετοχής στο πρόγραμμα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν ότι είναι δημότης ή κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί δωρεάν από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση των μέσων αυτών.
Το πρόγραμμα σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες θα εφαρμοστεί ως εξής:
14:00-16:00 για άτομα 18-25 ετών
16:00-18:00 για άτομα 26-35 ετών
18:00-20:00 για άτομα 36-45 ετών και
20:00-22:00 για άτομα 46-55 ετών
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 έως και τη συμπλήρωση των τμημάτων, ηλεκτρονικά στο e-mail: p.benardi@thessaloniki.gr ή να κατατίθενται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57).
Για την επιλογή των σπουδαστών θα ισχύσει η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων e-mail και αιτήσεων, μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων με 50 ατόμων ανά τμήμα.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 2310 840295 και 2310 841962 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
LINK

You may also like...