Συνέντευξη Τύπου στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

ΥΠΕΝΘ107470ΥΜΙΣΗ:ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»Συνέντευξη Τύπου για τη βράβευση των τριών νέων επιχειρηματικών ιδεών που αναδείχτηκαν από το διαγωνισμό αριστείας στο πλαίσιο της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00, στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 3ος όροφος).
Τη συνέντευξη θα παραχωρήσουν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Καλυψώ Γούλα, ο διαχειριστής της Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», Κυριάκος Τσαντεκίδης και οι τρεις ωφελούμενοι του προγράμματος που θα βραβευτούν.Η βράβευση θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος).Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως συμπράττων φορέας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους). Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται η δράση 11 «Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών» από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη ΔΕΘ HELEXPO Α.Ε. Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στους ωφελούμενους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης όσων συμμετείχαν στο έργο.Οι επιχειρηματικές ιδέες των ωφελουμένων αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια, όπως η καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας, οι προτεινόμενες μέθοδοι παραγωγής και η περιβαλλοντική τους επίπτωση, η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, ο εξωστρεφής χαρακτήρας και η λειτουργικότητα.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.Η αφίσα της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

You may also like...