Συνέδριο | Επαναδιατυπώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες

sssssssssssssssssΣυνέδριο «Επαναδιατυπώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες: Ο ρόλος του Πολιτισμού στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες» Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, 18:00 Χώρος: Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα Μια εκδήλωση της EUNIC (European Union National Institutes of Culture) σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με την υποστήριξη της ΕΡΤ. Κεντρικοί ομιλητές: Περικλής Βαλλιάνος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο  Αθηνών Romed Perfler, Αυστριακό Ταμείο Ένταξης Michael Metz- Mørch, Πρόεδρος EUNIC Συντονισμός: Νόρα Ράλλη, Δημοσιογράφος, «Εφημερίδα των Συντακτών» Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων η εξελικτική πορεία των ευρωπαϊκών αξιών και να  αποσαφηνιστεί κατά πόσον οι αξίες αυτές ενυπάρχουν στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Υπό το πρίσμα της μεταναστευτικής κρίσης, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το πλαίσιο της αναζήτησης ιδεών για  τη διασφάλιση και ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αξιών αλλά και για την κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ευρώπη.

Σε αγγλική γλώσσα
Είσοδος ελεύθερη
Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

“EUROPEAN VALUES REVISITED: The role of Culture in Refugee Integration to Local Communities”

The American College of Greece, Gravias Str. 6, Aghia Paraskevi, Athens Greece
Friday, November 11th
Venue: JSB Library-Upper Level

17:30                       Arrival
18:00                       Welcome by Dr. Helena P. Maragou
Director, International Honors Program
Deree-The American College of Greece
18:05                       Recorded message by Christos Stylianides
European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management
18:10                           Welcome and concept presentation by
Dr. Matthias Makowski
Director of the Goethe-Institut Athen
18:20                           Pericles Vallianos
Professor at UOA Department of Political Science

“European Values”
18:40                           Romed Perfler
Head of the Values and Orientation Division of the Austrian Integration Fund
“Challenges in Europe”
19:00                           Michael Metz Mørch
President of the EUNIC
“The Role of Culture”

19:20-20:00           Open floor for Q&A
Moderator:                Nora Ralli
Journalist – The Journalist ‘s Journal

20:00                           Reception
Saturday, November 12th
09:30-13:15 Closed Workshops

13:15-15:00              Closing session: Conclusions and proposals,
JSB Library-Upper Level
Moderator: Dr. Stefanos Vallianatos

Head of Department of International Relations

Hellenic Foundation for Culture

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου και των τριών workshops που θα πραγματοποιηθούν, θα ανακοινωθούν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 15:00 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Τι είναι η EUNIC;

Η EUNIC είναι μία ένωση εθνικών ή επίσημων πολιτιστικών οργανισμών που εκπροσωπούν τις πολιτιστικές και σε αρκετές περιπτώσεις τις μορφωτικές σχέσεις των χωρών τους με άλλες χώρες.

Η EUNIC στην Ελλάδα

Tο παράρτημα της EUNIC Αθήνας ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2008. Δεκατέσσερα Ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Αθήνα υπέγραψαν ανεπίσημο μνημόνιο συμφωνίας με πρωταρχικό τους στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας σε κοινά προγράμματα με τη στήριξη ελλήνων εταίρων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κύριος στόχος της ένωσης αυτής είναι η δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, η βελτίωση και προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κατανόησης ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, και η ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας εντός και εκτός του πλαισίου της Ευρώπης.

 

Πληροφορίες: Πηνελόπη Σωτηροπούλου, Τηλ. 210 36 61 087

Penelope.Sotiropoulou@Athen.goethe.org

 

You may also like...