Συζήτηση «Καινοτόμες Πολιτιστικές Διαδρομές: Διατομεακές συνέργειες και χρήση της τεχνολογίας»

Συζήτηση «Καινοτόμες Πολιτιστικές Διαδρομές: Διατομεακές συνέργειες και χρήση της τεχνολογίας», Συντονιστής: Νικόλας Καραχάλης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξηςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συμμετέχοντες: Αδαμαντία Πατέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικής Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Ιονίου Πανεπιστημίου, Γιάννης Ζάρας, Ιδρυτής, Δ/νων Σύμβουλος Big olive, Ευφροσύνη Τσακίρη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, μέλος Εργαστηρίου Πολεοδομικής Σύνθεσης, Ανδρέας Φατούρος, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Clio Muse (εφαρμογές ακουστικών θεματικών ξεναγήσεων), Δωροθέα Παπαθανασίου, Ερευνήτρια ΑRTIFACTORY, Μέλος ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Μέλος ΣΕΠ Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

You may also like...