ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ_ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ

Οι προγραμματισμένες συναυλίες «Arborescence» του Aaron Parks για τις 6-7 Φεβρουαρίου 2015 στη Στέγη ακυρώνονται.
Λόγω ανωτέρας βίας ο καλλιτέχνης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

You may also like...