Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης-Τάκης Σινόπουλος

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Τάκη Σινόπουλου 22, Περισσός, 111 42 Ἀθήνα
http://www.elpenor.gr
Τηλ.: 210 2583416 – e-mail: elpenor@otenet.gr
ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
Τὸ Ἵδρυμα Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικῆς Ποίησης
σᾶς προσκαλεῖ νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας
τὶς ἐκδηλώσεις τὶς ἀφιερωμένες στὸν ποιητὴ Τάκη Σινόπουλο.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
ΜΗΝΑΣ ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σ τ ο ὰ τ ο ῦ Β ι β λ ί ο υ , Τετάρτη 4/10, 6:30 μ.μ.
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Ἀρσάκειο Μέγαρο
(σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων)
Σύντομες εἰσαγωγικὲς ὁμιλίες:
Τασούλα Καραγεωργίου, πρόεδρος τῆς Π.Ε.Φ.
Ξάνθος Μαϊντᾶς, πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Τάκης Σινόπουλος
Προεδρία: Μαρία Πεσκετζῆ, δ.φ., ἐπίτιμη σχολικὴ σύμβουλος
Μιχάλης Πιερῆς, ποιητής, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Κύπρου:
Ἕνας «ἐπικίνδυνος» ποιητής. Ριψοκίνδυνη εἰσαγωγὴ στὴν ποίηση τοῦ Σινόπουλου
Κώστας Μπαλάσκας, συγγραφέας, ἐπίτιμος σύμβουλος
τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου:
Γιὰ μιὰ ποιητικὴ τοῦ Χρονικοῦ
Ἀναστάσιος Ἀγγ. Στέφος, δ.φ., ἐπίτιμος σχολικὸς σύμβουλος:
Ὁ ὁμηρικὸς Ἐλπήνωρ καὶ ὁ Ἐλπήνωρ τοῦ Τάκη Σινόπουλου
Ἐ κ δ ό σ ε ι ς Γ α β ρ ι η λ ί δ η , 7–18 Ὀκτωβρίου 2017
Ἁγίας Εἰρήνης 17, Μοναστηράκι
(σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἐκδόσεις Γαβριηλίδη)
Σάββατο 7/10 12:00–1:00 μ.μ. Ἔκθεση πινάκων τοῦ ποιητῆ
Τάκη Σινόπουλου – Ἐγκαίνια
8:00–10:00 μ.μ. Θεατρικὸ ἀναλόγιο: Τὸ ἄσμα
τῆς Ἰωάννας καὶ τοῦ Κωνσταντίνου
Τετάρτη 11/10 8:00–10:00 μ.μ. Σπουδαστὲς τοῦ ἐργαστηρίου
μιλοῦν γιὰ τὸν ποιητὴ Τάκη Σινόπουλο
Σάββατο 14/10 8:00–10:00 μ.μ. Ἀνάγνωση ποιημάτων τοῦ
Τ.Σ. ἢ ποιημάτων ἀφιερωμένων στὸν Τ.Σ.
Τετάρτη 18/10 8:00–10:00 μ.μ. Παρουσίαση τῆς ἐκδοτικῆς
σειρᾶς τοῦ Ἱδρύματος Τάκης Σινόπουλος
Ἰ ω ν ι κ ὸ ς Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς , 20–25 Ὀκτωβρίου 2017
Τσουρουκτσόγλου 1 & Ἡρακλείου 251
(σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἰωνικὸ Σύνδεσμο)
Παρασκευὴ 20/10 8:00–10:00 μ.μ. Ἔκθεση πινάκων τοῦ ποιητῆ
Τάκη Σινόπουλου – Ἐγκαίνια
Σάββατο 21/10 8:00–10:00 μ.μ. Θεατρικὸ ἀναλόγιο: Τὸ ἄσμα
τῆς Ἰωάννας καὶ τοῦ Κωνσταντίνου
Τετάρτη 25/10 8:00–10:00 μ.μ. Σπουδαστὲς τοῦ ἐργαστηρί-
ου μιλοῦν γιὰ τὸν ποιητὴ Τάκη Σινόπουλο

You may also like...