Σε τι χρησιμέυουν τα μνημεία; Mνημεία: κοινωνική σημασία και αξιολογικές αντιφάσεις

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών  διοργανώνει τη διάλεξη του Καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου με τίτλο: Σε τι χρησιμέυουν τα μνημεία; Mνημεία: κοινωνική σημασία και αξιολογικές αντιφάσεις

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, ώρα 19.00 Auditorium Iταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, Πατησίων 47
Η διάλεξη σκοπεί στην διεύρυνση τού κοινωνικού ενδιαφέροντος για τα Μνημεία κάθε είδους, προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες (ατομικές κυρίως, αλλα και συλλογικές) ανάγκες. Θα περιγραφούν συνοπτικώς οι ανάγκες αυτές, καθώς και οι αντίστοιχοι τρόποι με τους οποίους αυτές μπορούν πράγματι να ικανοποιηθούν χάρις στα Μνημεία:
– Ανάγκη διατήρησης εξαίρετων Φυσικών Αγαθών.
– Ανάγκη ανάμνησης της Συλλογικής Ιστορίας
– Συντήρηση τεχνημάτων μεγάλης Αισθητικής αξίας
– Ανάγκη για Σήματα πρόσφατων σπουδαίων γεγονότων ή προσώπων
– Προστασία Παραδόσεων
– Υποστήριξη τοπικής οικονομίας και νέες χρήσεις Μνημείων.
Η διάλεξη θα κλείσει με την αναζήτηση μεθόδων καλύτερης συνειδητοποίησης αυτού του πολλαπλώς θετικού ρόλου των Μνημείων, ώστε να ενισχυθεί και η υπέρ αυτών μέριμνα.
Η διάλεξη θα γίνει στα Ιταλικά, με σύγχρονη προβολή κειμένων στα Ελληνικά.
Ο Θεοδόσιος Π. ΤΑΣΙΟΣ, Καθηγητής του Εθν. Μ. Πολυτεχνείου, Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τουρίνου (Ιταλία), είναι επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, του Πανεπιστημίου του Νανκίν, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εχρημάτισε Πρόεδρος διεθνών επιστημονικών Ενώσεων, Εμπειρογνώμων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  και είναι επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας, καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Έχει δημοσιεύσει 400 επιστημονικές εργασίες και 40 βιβλία σε διάφορες γλώσσες.
Τον Σεπτ. 2013 του απενεμήθη το International Award of Merit in Structural Engineering από την Διεθνή Ένωση Γεφυρών και Κατασκευών (IABSE) Ζυρίχη.

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
Πατησίων 47 – 10433 – Aθήνα
Tηλ: +30 210 5242646, fax: +30 210 5242714
www.iicatene.esteri.it – eventi.iicatene@esteri.it
www.facebook.com/IICAtene – www.twitter.com/IICAtene

You may also like...