ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΕΠΚεΔ 3-13 Αυγούστου 2014

EPKEDΔιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.), 
Δελφοί, 3 – 13 Aυγούστου 2014
Την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014, αρχίζει στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Π.Κε.Δ., στους Δελφούς , η εικοστή περίοδος των Σεμιναρίων με θέμα την επιμόρφωση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών φοιτητών των χωρών της Ευρώπης στα Αρχαία Ελληνικά. Τα Σεμινάρια θα ολοκληρωθούν στις 13 Αυγούστου.
Το φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές-φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης γυμνασίων και λυκείων της Τσεχίας και της Σλοβενίας καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιμορφωτές είναι καθηγητές Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίων της Ελλάδας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας. 
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αρχαία Ελληνικά ξεκίνησε το 1995 και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με συμμετοχή 50 περίπου επιμορφωμένων καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών από διαφορετική χώρα κάθε φορά και επιμορφωτές πανεπιστημιακούς καθηγητές σχολών κλασικών σπουδών. 
Το πρόγραμμα αυτό του Ε.Π.Κε.Δ. υπαγορεύτηκε από τη διαπίστωση της σταδιακής υποβάθμισης των κλασικών σπουδών σήμερα. Αυτό γίνεται φανερό από τον όλο και περισσότερο περιορισμένο αριθμό σχολείων στις χώρες του εξωτερικού, καθώς και αντίστοιχων καθηγητών που διδάσκουν αρχαία ελληνικά, ενώ μόνο μερικές δεκαετίες πριν οι κλασικές σπουδές αποτελούσαν βασικό τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης.
Η συρρίκνωση των κλασικών σπουδών οδηγεί και στον περαιτέρω περιορισμό τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την αισθητή κάμψη του φιλελληνικού ρεύματος, το οποίο ήταν κυρίαρχο στοιχείο του δυτικού πολιτισμού τον περασμένο αιώνα.
Με βάση αυτή την προβληματική, το Ε.Π.Κε.Δ. οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην ενεργοποίηση φιλολόγων και φιλολογικών συλλόγων ώστε να ευαισθητοποιηθούν η κοινή γνώμη και οι πολιτικές ηγεσίες των διαφόρων χωρών για την τεράστια σημασία της επίδρασης και συμβολής της κλασικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού.
Μια άλλη σημαντική διαπίστωση, ύστερα από 19 χρόνια διοργάνωσης των σεμιναρίων Αρχαίων Ελληνικών, είναι κάποια αναζωπύρωση-από πλευράς των μαθητών- του ενδιαφέροντος στις κλασικές σπουδές στις χώρες που έχουν συμμετάσχει. Παράλληλα, οι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης μέσω των Σεμιναρίων ενημερώνονται για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σύγχρονη βιβλιογραφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τράπεζα Πληροφοριών
Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έχει ήδη συγκροτήσει κατάλογο με τα εξής στοιχεία που αφορούν στις χώρες που έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει στα Σεμινάρια Αρχαίων Ελληνικών
1) Την καταγραφή των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα
2) Την καταγραφή όλων των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν άδεια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
3) Την καταγραφή των σχολικών βιβλίων διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε όλες τις χώρες που διδάσκονται.
Οι χώρες που έχουν λάβει μέρος μέχρι σήμερα είναι οι εξής:
1995: Δανία
1996: Ισπανία
1997: Βαλλώνοι 
1998: Βέλγιο (Φλαμανδοί)
1999: Αυστρία
2000: Ρωσία
2001: Ολλανδία
2002: Γερμανία (Βαυαροί)
2003: Ιρλανδία
2004: Γαλλία
2005: Σουηδία-Νορβηγία-Ισλανδία
2006: Κύπρος
2007: Ηνωμένο Βασίλειο
2008: Ιταλία
2009: Πολωνία
2010: Αργεντινή-Ουρουγουάη
2011: Βραζιλία – Πορτογαλία 
2012:Μεξικό
2013 : Eλβετία

You may also like...