Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.

Δήμος top_imageΠάρου

Πληροφορίες            : κ. Σιφναίου Καλλιόπη

Fαx                 : 22840-22078

ΤΗΛ:              2284360112

E-mail              : p.sifneou@paros.gr

Αρ.Πρωτ.7849,16/6/2016

Προς:κ.Σιφναίο Παντελεήμωνα,κ.Ροπαίτου Μαργαρίτα,κ.Αλεξανδροπούλου Αρχ.,κ.Μαύρη Μένεγο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21.06.2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08.00΄. π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:   Λήψη απόφασης για χορήγηση και παράταση χρήσης μουσικών

                 οργάνων.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του   Αποκεντρωμένου Γραφείου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ   Πάρου.

Θέμα 3ο: Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Από: ΚΔΕΠΑ ΠΑΡΟΥ <depa@paros.gr>

You may also like...