Πρόσκληση για σύσταση εθελοντικής ομάδας

Όσοι μπορούν να κάνουν κάτι, το κάνουν.
Όσοι μπορούν να κάνουν περισσότερα γίνονται εθελοντές.
Ο Δήμος Κιλκίς και το Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και  Πολιτισμού προκειμένου να υλοποιήσουν προγραμματισμένες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στο πλαίσιο του εθελοντισμού καλούν όλους τους  δημότες που επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη δημιουργία ομάδας εθελοντών, με σκοπό την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στα κοινά αλλά και την ουσιαστική αρωγή των δράσεων του Δήμου.
Ο εθελοντισμός ως εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς έρχεται να επιλύσει πολυσύνθετα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και μπορεί να γίνει μοχλός επανακαθορισμού  της συλλογικής στάσης  στη ζωή μας.
Είναι προσφορά στην κοινωνία και σε μας τους ίδιους, είναι συμπαράσταση, συμπόνια, μοιρασιά,ελπίδα για μια  κοινωνία αλληλεγγύης και συμπόρευσης.
Ο εθελοντισμός δεν είναι απλήρωτη εργασία  ούτε κερδοσκοπική δράση ή εκμετάλλευση της διάθεσης κάποιου για εργασία.
Ο εθελοντισμός πληρώνεται με χαμόγελα, γεννημένα από την ευγνωμοσύνη και αισιοδοξία όσων χαίρονται τις υπηρεσίες του.
Για  πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Κιλκίς, στα τηλέφωνα 23413-52205 και 23413-52209 κατά τις ώρες 12.00-14.00.
Υπεύθυνες Ομάδας Εθελοντών:
Σοφία Κεσίδου, Δάφνη Παπαδοπούλου και Κωνσταντία Κουκουγιάννη.

You may also like...