Πρόγραμμα «2gether»

Ένα νέο συμμετοχικό, βιωματικό εργαστήριο παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης

  • Εικονικό μουσείο με θέμα την ανθρώπινη μορφή, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι με σταθμούς το Παρίσι, τη Μόσχα και την Ελλάδα
  • Δυνατότητα 3D περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtual reality)
  • Ψηφιακοί χαρακτήρες (animated avatars) ως ξεναγοί και συνοδοιπόροι
  • Πλατφόρμα πληθοπορισμού
  • Συμμετοχή, διάδραση, σχολιασμός και δυνατότητα διαμοιρασμού σε πραγματικό χρόνο
  • Νέες πρωτότυπες web εκθέσεις, οργανωμένες από το ίδιο το κοινό.

«2gether» είναι ο τίτλος του νέου συμμετοχικού και βιωματικού εργαστηρίου παραγωγής και ανάδειξης της σύγχρονης τέχνης που βρίσκεται στη φάση σχεδιασμού και παραγωγής, με εταίρους το MOMus, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και την Εταιρεία Νέων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας Hypertech, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα εικονικό μουσείο με τη δυνατότητα 3D περιήγησης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και μια πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowd sourcing) που θα λειτουργεί ως βήμα προβολής και προώθησης νέων καλλιτεχνών, καθώς και συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις των χρηστών.

‍Δείτε το βίντεο παρουσίασης και πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ https://bit.ly/2RRViJF και στην ιστοσελίδα http://www.2gether-project.gr

Το πρόγραμμα «2gether» θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το καλοκαίρι του 2022.

Μένουμε συντονισμένοι… «2gether»!

 

You may also like...