Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΑΜΘ – Σεπτέμβριος 2014

AM8Tο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για το Σεπτέμβριο 2014. amth_September_2014
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων
Μ. Ανδρόνικου 6,
Τ.Θ  506 19
T.K  540 13, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 830538
Fax : 2310 861306
www.amth.gr
Archaeological Museum of Thessaloniki
Department of Public Relations, Documentation and Publications
6, M. Andronikou Str.
PO Box  506 19
540 13, Thessaloniki
Tel. : (0030) 2310 830538
Fax: (0030) 2310 861306
www.amth.gr

You may also like...