Πρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

logo-bΠρόγραμμα Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας αναζητά άτομα για πρακτική άσκηση και εθελοντική εργασία, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν έμπρακτα σε βασικούς λειτουργικούς τομείς και δραστηριότητες του ΕΚΦ, όπως:
• Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Καταλογογράφηση φωτογραφικών βιβλίων
• Φωτογράφιση και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού
• Διαχείριση ιστοσελίδων

Οι απασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών, τον ελεύθερο χρόνο τους και τα ιδιαίτερα γνωστικά τους ενδιαφέροντα.

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου 2017, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, θα εφαρμοστεί η διαδικασία πρακτικής άσκησης που ακολουθεί η κάθε σχολή.

Μετά την ολοκλήρωση της απασχόλησής τους, χορηγείται βεβαίωση και συστατική επιστολή που καλύπτει την περίοδο της άσκησης και τον τομέα απασχόλησης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας:
T 210 9211 751 E contact@hcp.gr

You may also like...