Πρεσβεία της Ιαπωνίας

1. JAPAN CINEMA WEDNESDAYS
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/cinema_wedn_2013.html

2. Έκθεση Τέχνης «STAR DRAGON» του Νίκου-Γιώργου Παπουτσίδη (27/11/2013-17/12/2013) 
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/november2013.html#stardra
3. Περιοδεύουσα Έκθεση Εξωτερικού από το Japan Foundation (05/12/2013-19/01/2014)
«Πόλεις σε διαπάλη: πειραματισμοί σε αστικά τοπία της Ιαπωνίας του 1960»
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/december2013.html#poleis
4. Παραστάσεις των Μπλέτων του TOKYO στην Αθήνα(25-30/12/2013)
http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/december2013.html

You may also like...